Tác giả: dangduc3

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 3 câu hỏi

7 votes
0 answers
219 views
Online high schools that offer laptops

Email It!Written by: Staff WriterThe increasing role of technology in higher education has made computers a necessity. Many colleges now provide free laptops or tablets for all ...

dangduc3
đăng 4 tháng trước
9 votes
23 answers
233 views
Cách chia động từ trong tiếng Anh thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn (Simple present ) diễn tả một hành động lặp đi lặp lại theo thói quen, phong tục, và khả năng. A. Cách chia động từ của ...

dangduc3
đăng 4 tháng trước
5 votes
0 answers
113 views
Làm sao để học giỏi Hóa 10

Hóa học là một bộ môn khoa học có khối lượng lớn kiến thức cả về lý thuyết lẫn bài tập. Để học tốt môn hóa học cần nắm vững ...

dangduc3
đăng 4 tháng trước