Tác giả: mr_duongkitty

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

3 votes
0 answers
215 views
Đề bài - dựa vào hình 4.1 và 4.2, em hãy nhắc lại các hướng gió chính ở đông á về mùa đông và mùa hạ.

Dựa vào hình 4.1 (SGK trang 14) và 4.2 (SGK trang 15), em hãy nhắc lại các hướng gió chính ở Đông ...

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA