Tác giả: tran_Dangtop

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 3 câu hỏi

4 votes
0 answers
205 views
Xà phòng hóa chất nào sau đây được

Câu hỏi: Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol? A.Benzyl axetat B.Metyl fomat C.Tristearin D.Metyl axetat Lời giải: Đáp ánC. Tristearin Xà phòng ...

tran_Dangtop
đăng 1 tuần trước
2 votes
0 answers
44 views
cow tits là gì - Nghĩa của từ cow tits

cow tits có nghĩa làĐược sử dụng để mô tả một cặp vú vừa lớn như một con bò và SOPPING. SOPPING Là một từ onomatopoeic không thể được ...

5 votes
0 answers
153 views
Một lớp học có 36 học sinh, trong đó số học sinh nam bằng 4 5 số học sinh nữ

Số học sinh nam của lớp là: (36 - 6) : 2=15 (em) Số học sinh nữ của lớp là: 15 + 6=21 (em) Đáp số: 15 học sinh nam và 21 học sinh nữ Một lớp ...

tran_Dangtop
đăng 2 tháng trước