Tác giả: vo_tan4

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

9 votes
0 answers
209 views
Nhà của Bác Hồ ở đâu

Ngôi nhà sàn Bác Hồ trong khuôn viên Phủ Chủ tịch Hà Nội là điểm tham quan không thể bỏ qua ...

vo_tan4
đăng 2 tuần trước

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA