Tác giả: voluyen_bmt

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

5 votes
0 answers
209 views
Tại sao không được để điện thoại ở đầu giường

...nhưng trong nhiều trường hợp, thói quen làm việc và nghỉ ngơi cũng như thói quen sinh hoạt không tốt của chúng ta khiến giấc ngủ gây ra rất ...

voluyen_bmt
đăng 1 tháng trước
6 votes
0 answers
207 views
Kiến thức cần có của trưởng phòng nhân sự

Bộ phận nhân sự đóng một vai trò quan trọng trong Doanh nghiệp, là đơn vị quản lý, duy trì và phát triển nguồn nhân lực và văn hóa của một ...

voluyen_bmt
đăng 2 tháng trước