Bộ sách lớp 8 Năm 2021 bao nhiêu tiền

Bộ Sách Giáo Khoa + Sách Bổ Trợ Lớp 8 - Năm 2021-2022 (29 Cuốn) Gồm:

STTTênGiá bìa
1Bài tập Toán 8/1 17.000
2BT Toán 8/2 16.400
3BT Vật Lí 8 8.200
4BT Hóa Học 8 13.300
5Bài tập Ngữ văn 8/1 11.000
6BT ngữ văn 8/2 10.700
7Tin học dành cho THCS Q3 21.000
8BT tin học THCS Q3 23.000
9Tiếng anh 8/1 SBT 33.000
10Tiếng anh 8/2 SBT 33.000
11Toán 8/1 8.000
12Toán 8/2 8.000
13Vật Lí 8 8.000
14Hóa học 8 12.000
15Sinh học 8 18.000
16Công nghệ 8- công nghiệp 17.000
17Ngữ Văn 8/1 10.000
18Ngữ văn 8/2 10.000
19Lịch sử 8 12.000
20Địa lí 8 13.000
21Giáo dục công dân 8 4.000
22Âm nhạc và Mĩ thuật 8 15.000
23Tiếng anh 8/1 SHS 45.000
24Tiếng anh 8/2 SHS 45.000
25Học Mĩ thuật lớp 8 27.000
26Bài tập địa lí 8 11.300
27Bài tập lịch sử 8 11.900
28Bài tập giáo dục công dân 8 7.900
29BT Sinh học 8 12.400
482.100

Công ty CP phát hành sách Giáo Dục-Nhà xuất bản Giáo dục Việt Namlà Đơn vị phát hành chính thức Sách giáo khoa năm học 2021 - 2022. Chân trọng giới thiệu tới Quý thầy/Cô, phụ huynh vàcác em học sinh.

Video liên quan