crank that roosevelt là gì - Nghĩa của từ crank that roosevelt

crank that roosevelt có nghĩa là

Một Roosevelt là một phần xu (một ass tốt ho) ... Vì vậy, 2 " Một cô gái trẻ attriictive (không liên quan đến 2 bạn) !!!

Thí dụ

Bạn sẽ đưa cô ấy về nhà tối nay ??? Địa ngục ya, tôi sẽ crank dat roosevelt !!!

crank that roosevelt có nghĩa là

Khi bạn đã có rất nhiều quan hệ tình dục với một người phụ nữ đến nỗi cô ấy không còn có thể đi bộ nữa. Một tài liệu tham khảo về cựu Tổng thống Franklin Roosevelt, người có bệnh bại liệt trong phần lớn cuộc đời và bị giới hạn trong một chiếc ghế bánh xe. Thuật ngữ này được cho là bắt nguồn từ khuôn viên của Đại học Trung Florida.

Thí dụ

Bạn sẽ đưa cô ấy về nhà tối nay ??? Địa ngục ya, tôi sẽ crank dat roosevelt !!!

crank that roosevelt có nghĩa là

Khi bạn đã có rất nhiều quan hệ tình dục với một người phụ nữ đến nỗi cô ấy không còn có thể đi bộ nữa. Một tài liệu tham khảo về cựu Tổng thống Franklin Roosevelt, người có bệnh bại liệt trong phần lớn cuộc đời và bị giới hạn trong một chiếc ghế bánh xe. Thuật ngữ này được cho là bắt nguồn từ khuôn viên của Đại học Trung Florida.

Thí dụ

Bạn sẽ đưa cô ấy về nhà tối nay ??? Địa ngục ya, tôi sẽ crank dat roosevelt !!!

crank that roosevelt có nghĩa là

Khi bạn đã có rất nhiều quan hệ tình dục với một người phụ nữ đến nỗi cô ấy không còn có thể đi bộ nữa. Một tài liệu tham khảo về cựu Tổng thống Franklin Roosevelt, người có bệnh bại liệt trong phần lớn cuộc đời và bị giới hạn trong một chiếc ghế bánh xe. Thuật ngữ này được cho là bắt nguồn từ khuôn viên của Đại học Trung Florida.

Thí dụ

Bạn sẽ đưa cô ấy về nhà tối nay ??? Địa ngục ya, tôi sẽ crank dat roosevelt !!! Khi bạn đã có rất nhiều quan hệ tình dục với một người phụ nữ đến nỗi cô ấy không còn có thể đi bộ nữa. Một tài liệu tham khảo về cựu Tổng thống Franklin Roosevelt, người có bệnh bại liệt trong phần lớn cuộc đời và bị giới hạn trong một chiếc ghế bánh xe. Thuật ngữ này được cho là bắt nguồn từ khuôn viên của Đại học Trung Florida. "Người đàn ông, bạn có nghe thấy tôi crank mà Roosevelt trên cô ấy cuối tuần trước không? Cô ấy đã không thể đi bộ trong 2 ngày". Khi một người thủ dâm cho vợ của một chủ tịch (chết hoặc còn sống.

crank that roosevelt có nghĩa là

Anh bạn tôi yêu để quay Roosevelt đến Nancy Reagan mọi lúc.

Thí dụ

Để đụ một cô gái rất mạnh, bạn đặt cô ấy vào một xe lăn như Franklin Roosevelt

crank that roosevelt có nghĩa là

Bạn- "Anh bạn thấy cô gái ở đó?"

Thí dụ

Bạn- "Người trong chiếc xe lăn?"

crank that roosevelt có nghĩa là

Bạn- "Ya, đêm qua cô ấy không ngồi trên một chiếc xe lăn" "

Thí dụ

Bạn- "anh bạn, bạn dat roosevelt" "

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết crank that roosevelt là gì - Nghĩa của từ crank that roosevelt