Giải bài tập Tự nhiên xã hội lớp 2 bài Các mùa trong năm

Câu 1.Vẽ tiếp và tô màu để hoàn thiện bức hình có đủ bốn mùa.

Trả lời:

  • HS tự tô màu

Câu 2.Nối một mùa ở cột A với một số đặc điểm tương ứng ở cột B.

Trả lời:


Câu 3.Lựa chọn trang phục phù hợp với mỗi mùa bằng cách nối(theo mẫu).

Trả lời:

Câu 4. Nơi bạn Tú ở đang là mùa mưa. Tô màu tìm đường đi giúp Tú đến trường dựa theo những trang phục cần thiết mà Tú phải mang theo.

Trả lời:
Tô theo gợi ý:


Câu 5. Viết tên một mùa mà em yêu thích và giải thích cho sự lựa chọn của em.

Mùa em thích nhất là gì................................

Em yêu thích mùa này vì.............................

Trả lời:

  • Mùa em thích nhất là mùa xuân
  • Em yêu thích mùa này thời tiết mát mẻ, cây cối đâm chồi nảy lộc, tưng bừng khoe sắc

Câu 6. Thiết kế và tô màu trang phục phù hợp cho 2 bạn có trong hình sau.

Trả lời:

  • HS tự tô

Giải VBT mĩ thuật 2 kết nối tri thức

Giải giáo dục thể chất 2 cánh diều

Giải VBT toán 2 tập 1 cánh diều

Giải toán 2 kết nối tri thức

Giải VBT tập viết 2 tập 1 cánh diều

Giải toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo

Giải VBT toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo

Giải tiếng Việt 2 tập 1 kết nối tri thức

Giải VBT tập viết 2 tập 1 chân trời sáng tạo

Giải toán 2 tập 2 chân trời sáng tạo

Giải VBT toán 2 tập 1 kết nối tri thức

Giải tiếng Việt 2 tập 2 kết nối tri thức

Giải VBT tập viết 2 tập 1 kết nối tri thức

Giải toán 2 chân trời sáng tạo

Giải VBT toán 2 tập 2 cánh diều

Giải tiếng Việt 2 kết nối tri thức

Giải toán 2 tập 1 cánh diều

Giải VBT tập viết 2 tập 2 cánh diều

Giải tiếng Việt 2 tập 1 chân trời sáng tạo

Giải VBT toán 2 tập 2 chân trời sáng tạo

Giải đạo đức 2 kết nối tri thức

Giải tự nhiên xã hội 2 kết nối tri thức

Giải toán 2 tập 2 cánh diều

Giải VBT tập viết 2 tập 2 chân trời sáng tạo

Giải tiếng Việt 2 tập 2 chân trời sáng tạo

Giải VBT toán 2 tập 2 kết nối tri thức

Giải tiếng Anh 2 kết nối tri thức

Giải VBT tập viết 2 tập 2 kết nối tri thức

Giải tiếng Việt 2 chân trời sáng tạo

Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 cánh diều

Giải mĩ thuật 2 kết nối tri thức

Giải tiếng Việt 2 tập 1 cánh diều

Giải VBT Tiếng Anh 2 cánh diều

Giải đạo đức 2 chân trời sáng tạo

Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 chân trời sáng tạo

Giải Âm nhạc 2 kết nối tri thức

Giải tiếng Việt 2 tập 2 cánh diều

Giải VBT Tiếng Anh 2 chân trời sáng tạo

Giải tự nhiên xã hội 2 chân trời sáng tạo

Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 kết nối tri thức

Giải hoạt động trải nghiệm 2 kết nối tri thức

Giải tiếng Việt 2 cánh diều

Giải VBT Tiếng Anh 2 kết nối tri thức

Giải tiếng Anh 2 chân trời sáng tạo

Giải VBT Đạo đức 2 cánh diều

Giải giáo dục thể chất 2 kết nối tri thức

Giải VBT Tiếng Việt 2 tập 1 cánh diều

Giải mĩ thuật 2 chân trời sáng tạo

Giải VBT Đạo đức 2 chân trời sáng tạo

Giải VBT Âm nhạc 2 cánh diều

Giải tự nhiên xã hội 2 cánh diều

Giải VBT Tiếng Việt 2 tập 1 chân trời sáng tạo

Giải Âm nhạc 2 chân trời sáng tạo

Giải VBT Đạo đức 2 kết nối tri thức

Giải VBT Âm nhạc 2 chân trời sáng tạo

Giải tiếng Anh 2 cánh diều

Giải VBT Tiếng Việt 2 tập 1 kết nối tri thức

Giải hoạt động trải nghiệm 2 chân trời sáng tạo

Giải VBT Âm nhạc 2 kết nối tri thức

Giải mĩ thuật 2 cánh diều

Giải VBT Tiếng Việt 2 tập 2 cánh diều

Giải giáo dục thể chất 2 chân trời sáng tạo

Giải VBT Mĩ thuật 2 cánh diều

Giải VBT Tiếng Việt 2 tập 2 chân trời sáng tạo

Giải toán 2 tập 1 kết nối tri thức

Giải VBT Mĩ thuật 2 chân trời sáng tạo

Giải hoạt động trải nghiệm 2 cánh diều

Giải VBT Tiếng Việt 2 tập 2 kết nối tri thức

Giải toán 2 tập 2 kết nối tri thức