Giáo án bài thực hành số 4 hóa 11 năm 2024

Với Giáo án Bài thực hành 4: Điều chế và tính chất của etilen và axetilen mới nhất Hóa học lớp 11 được biên soạn bám sát sách Hóa học 11 giúp Thầy/ Cô biên soạn giáo án dễ dàng hơn.

Giáo án Hóa học 11 Bài 34: Bài thực hành 4: Điều chế và tính chất của etilen và axetilen

  1. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

Biết được:

Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm cụ thể.

- Điều chế và thử tính chất của etilen: Phản ứng cháy và phản ứng với dung dịch brom.

- Điều chế và thử tính chất của axetilen:Phản ứng cháy và phản ứng với dung dịch brom, với dung dịch AgNO3 trong NH3.

2. Kĩ năng:

- Sử dụng dụng cụ, hóa chất để tiến hành được an toàn và thành công các thí nghiệm trên.

- Quan sát, mô tả hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hóa học.

- Viết tường trình thí nghiệm.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc thí nghiệm, sử dụng tiết kiệm hóa chất, bảo vệ môt trường

4. Phát triển năng lực:

- Phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề

- Phát triển năng lực sáng tạo

II. PHƯƠNG PHÁP

- Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề

- PPDH đàm thoại tái hiện.

III. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:

Dụng cụ: Ống nghiệm (có nhánh và không có nhánh), ống hút nhỏ giọt, dây dẫn khí, ống thủy tinh có đầu vuốt nhọn, giá thí nghiệm, kẹp ống nghiệm bằng gỗ, đèn cồn, chậu thủy tinh.

Hóa chất: Etanol khan, CaC2, dd AgNO3, dd NH3, nước cất, dd H2SO4 đặc, dd Brom, dd KMnO4.

2. Học sinh: Ôn tập kiến thức về anken và ankin phần tính chất hóa học và điều chế. Chuẩn bị bài thực hành theo mẫu bài thực hành số 3

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Nội dung:

Trong tiết học này chúng ta sẽ điều chế và thử tính chất của etilen; Điều chế và thử tính chất của axetilen.

Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hóa học Lớp 11 - Bài 34: Bài thực hành số 4 "Điều chế và tính chất của Etilen, Axetilen", để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tuần : ( / / ). Tiết : 48 . Ngày soạn : 30 / 3 / 09. Ngày dạy : / / . Lớp dạy : 11B4,5,6,7 11C1 A) MỤC TIÊU. 1. Kiến thức : Biết kiểm chứng, củng cố các kiến thức về etilen và axetilen; cách điều chế và thử tính chất của chúng. 2. Kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng thực hiện các thí nghiệm điều chế chất khí từ chất lỏng. B) CHUẨN BỊ Thầy: 1/ Dụng cụ thí nghiệm : - Ống nghiệm - Ống nghiệm có nhánh - Ống hút nhỏ giọt - Ống dẫn khí - Ống dẫn cao su - Ống thuỷ tinh nhọn - Giá thí nghiệm - Kẹp ống nghiệm bằng gỗ - Giá để ống nghiệm - Đèn cồn - Chậu thuỷ tinh. 2/ Hoá chất: - Etanol ( C2H5OH) khan - CaC2 - Các dung dịch : AgNO3, NH3, H2SO4 đặc , KMnO4. - Cát mịn, nước cất . - Dung cụ và hoá chất đủ để HS làm thực hành theo nhóm. Trị : - Ơân tập những kiến thức có liên quan đến các thí nghiệm về etilen, axetilen. - Nghiên cứu trước để biết được dụng cụ , hoá chất , cách tiến hành từng thí nghiệm . C) TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC. HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRỊ NỘI DUNG . HOẠT ĐỘNG 1. - Nêu mục đích các thí nghiệm trong bài thực hành, những yêu cầu cần đạt được. Lưu ý HS khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc, các thí nghiệm đốt cháy C2H4, C2H2. - Biểu diễn cách lắp dụng cụ thí nghiệm để đốt cháy C2H4, - Học sinh chia thành từng nhóm phân công làm 4 thí nghiệm SGK và 1 thư kí ghi lại hiện tượng quan sát được . C2H2 và lưu ý HS ôn luyện một số nội dung kiến thức liên quan đến bài thực hành. HOẠT ĐỘNG 2. - GV chú ý quan sát và hướng dẫn HS làm thí nghiệm, cẩn thận khi đun ống nghiệm có chứa H2SO4 đặc, hướng miệng ống nghiệm ra phía không có người - HS làm thí nghiệm : - Gv : Yêu c?u HS quan sát hi?n tư?ng , gi?i thích , vi?t PTHH ? - HS : PTHH t?o C2H4 . CH3CH2OH CH2=CH2 + H2O . Gv : Dẫn khí C2H4 thu được lần lượt vào dung dịch brom và dung dịch KMnO4 . HS : Thí nghiệm (B) + Hiện tượng : màu nâu đỏ của dung dich brom nhạt dần . + PTHH CH2 = CH2 + Br2 (dd) CH2Br – CH2Br (màu nâu đỏ) (không màu) Thí nghiệm (C) + Hiện tượng : màu của dung dich KMnO4 nhạt dần ,cĩ kết tủa màu nâu đen . + PTHH : 3CH2= CH2 + 2KMnO4 + 4H2O ®3CH2–CH2+ 2MnO2 +2 KOH Thí nghiệm 1 : Điều chế và thử tính chất của etilen . - Cách tiến hành: Lắp dụng cụ như hình vẽ: - Hoá chất : 2ml C2H5OH + 4ml H2SO4 đặc lắc đều + vài viên đá bọt đun từ từ đến khi hỗn hợp chuyển màu đen đó là dấu hiệu sắp có khí etilen thoát ra. Bông tẩm NaOH đặc để hấp thụ khí CO2, SO2 do phản ứng phụ giứa H2SO4 với C2H5OH tạo ra HOẠT ĐỘNG 3. GV có thể hướng dẫn HS thực hiện thí nghiệm có nhánh như hình vẽ 6.5 và hình 6.6 SGV trang 170 thí nghiệm như hướng dẫn trong SGK . Thí nghiệm 2 :Điều chế và thử tính chất của axetilen . - Gv : Yêu cầu HS quan sát hiện tượng , giải thích , viết PTHH ? - HS : PTHH tạo Axetilen CaC2 + 2 H2O C2H2 + Ca(OH)2 . Axetilen là hidrocacbon khơng no cĩ thể làm mất màu dung dịch brom , dung dịch KMnO4 . Khi cho axetilen qua dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy cĩ kết tủa màu vàng nhạt . PTHH : CHºCH + 2 Br2 (dd) CHBr2 –CHBr2 . Nâu đỏ khơng màu CH º CH + 2 AgNO3 + 2 NH3 Ag-C º C-Ag+ 2NH4NO3 . vàng nhạt * Lưu ý : - HS nên bỏ đi lượng khí ban đầu, vì còn chứa không khí. - Các phản ứng của C2H2 với dung dịch brom và thuốc tím chậm hơn so với C2H4. Cách tiến hành: Nước khoảng 1ml. CaC2 : mẩu nhỏ (hạt bắp) Các dung dịch brom hoặc thuốc tím phải loãng. HOẠT ĐỘNG 6. - Nhận xét về buổi thực hành. - Hướng dẫn HS thu dọn hoá chất , rửa ống nghiệm và dụng cụ thí nghiệm , vệ sinh phòøng thí nghiệm . - Yêu cầu HS viết tường trình theo mẫu . - Thu dọn vệ sinh phòng thí nghiệm . - Viết tường trình theo mẫu . BÀI TƯỜNG TRÌNH SỐ 5 : TÍNH CHẤT CỦA ETANOL , GLIXEROL VÀ PHENOL . Ngày ...tháng . năm . Họ và tên . Lớp .Nhóm .. Tên thí nghiệm . Phương pháp tiến hành . Hiện tượng quan sát . Giải thích – viết PTHH . Thí nghiệm 1 . Thí nghiệm 2. Thí nghiệm 3 . Thí nghiệm 4 .