Khối hai mươi mặt đều có bao nhiêu đỉnh

Mã câu hỏi: 45178

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối đa diện

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 • Trắc nghiệm Hình học 12 Chương 1 Bài 2 Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

  10 câu hỏi | 30 phút

  Bắt đầu thi

 

 

Khối hai mươi mặt đều có bao nhiêu đỉnh

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
 • Khối bát diện đều là khối đa diện đều loại nào?
 • Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
 • Hình nào dưới đây không có tâm đối xứng?
 • Khối đa diện đều có 12 mặt thì có bao nhiêu cạnh?
 • Khối 20 mặt đều có bao nhiêu cạnh?
 • Khối 12 mặt đều có bao nhiêu đỉnh?
 • Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?Tồn tại một hình đa diện đều có số cạnh là số lẻ
 • Khối lập phương là khối đa diện đều thuộc loại nào?
 • Các mặt của khối 20 mặt đều là những đa giác nào?

ADSENSE

ADMICRO

Khối hai mươi mặt đều có bao nhiêu đỉnh

Bộ đề thi nổi bật

Khối hai mươi mặt đều có bao nhiêu đỉnh

A. Tóm tắt lý thuyết

I. KHỐI ĐA DIỆN LỒI

    Khối đa diện (H) được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của (H) luôn thuộc (H). Khi đó đa diện giới hạn (H) được gọi là đa diện lồi.

Khối hai mươi mặt đều có bao nhiêu đỉnh

    Một khối đa diện là khối đa diện lồi khi và chỉ khi miền trong của nó luôn nằm về một phía đối với mỗi mặt phẳng đi qua một mặt của nó.

Khối hai mươi mặt đều có bao nhiêu đỉnh

II . KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

    Định nghĩa

    Khối đa diện đều là một khối đa diện lồi có hai tính chất sau đây:

    - Các mặt là những đa giác đều n cạnh.

    - Mỗi đỉnh là đỉnh chung của đúng p cạnh.

    Khối đa diện đều như vậy gọi là khối đa diện đều loại {n, p}.

    Định lí

    Chỉ có năm khối đa diện đều. Đó là:

    - Loại {3; 3}: khối tứ diện đều.

    - Loại {4; 3}: khối lập phương.

    - Loại {3; 4}: khối bát diện đều.

    - Loại {5; 3}: khối 12 mặt đều.

    - Loại {3; 5}: khối 20 mặt đều.

Khối hai mươi mặt đều có bao nhiêu đỉnh

Khối đa diện đềuSố đỉnhSố cạnhSố mặtLoạiTứ diện đều464{3;3}Khối lập phương8126{4;3}Bát diện đều6128{3;4}Mười hai mặt đều203012{5;3}Hai mươi mặt đều123020{3;5}

    Chú ý. Gọi Đ là tổng số đỉnh, C là tổng số cạnh và M là tổng các mặt của khối đa diện đều loại {n; p}. Ta có

    pĐ = 2C = nM

    - Xét tứ diện đều

Khối hai mươi mặt đều có bao nhiêu đỉnh

    - Xét khối lập phương

Khối hai mươi mặt đều có bao nhiêu đỉnh

    - Xét bát diện đều

Khối hai mươi mặt đều có bao nhiêu đỉnh

    - Xét khối mười hai mặt đều

Khối hai mươi mặt đều có bao nhiêu đỉnh

    - Xét khối hai mươi mặt đều

Khối hai mươi mặt đều có bao nhiêu đỉnh

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1.​​ Cho các hình khối sau:

Khối hai mươi mặt đều có bao nhiêu đỉnh

Khối hai mươi mặt đều có bao nhiêu đỉnh

Áp dụng các tính chất của khối đa diện lồi​​ H:​​ ''Đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của​​ H​​ luôn thuộc​​ H''.​​ Chọn B.

Mỗi hình trên gồm một số hữu hạn đa giác phẳng (kể cả các điểm trong của nó), hình không phải đa diện lồi là

 A.​​ Hình 1.​​  B.​​ Hình 2.​​  C.​​ Hình 3.​​  D.​​ Hình 4.

Câu 2.​​ Cho các hình khối sau:

Khối hai mươi mặt đều có bao nhiêu đỉnh

Khối hai mươi mặt đều có bao nhiêu đỉnh

 Có hai khối đa diện lồi là: Hình 1 & Hình 4.​​ Chọn B.

Mỗi hình trên gồm một số hữu hạn đa giác phẳng (kể cả các điểm trong của nó), số đa diện lồi là:

 A.​​ 1. B.​​ 2.​​  C.​​ 3.​​  D.​​ 4.​​ 

Câu 3.​​ Tâm tất cả các mặt của một hình lập phương là các đỉnh của hình nào trong các hình sau đây?

 A.​​ Bát diện đều. B.​​ Tứ diện đều. C.​​ Lục giác đều. D.​​ Ngũ giác đều.

Chọn A.

Khối hai mươi mặt đều có bao nhiêu đỉnh

Câu 4.​​ Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A.​​ Tâm tất cả các mặt của một hình lập phương là các đỉnh của một hình lập phương.

B.​​ Tâm tất cả các mặt của một hình tứ diện đều là các đỉnh của một hình tứ diện đều.

C.​​ Tâm tất cả các mặt của một hình tứ diện đều là các đỉnh của một hình lập phương.

D.​​ Tâm tất cả các mặt của một hình lập phương là các đỉnh của một hình tứ diện đều.

Chọn B.

Khối hai mươi mặt đều có bao nhiêu đỉnh

Câu 5.​​ Trung điểm các cạnh của một tứ diện đều tạo thành

 A.​​ các đỉnh của một hình tứ diện đều.

 B.​​ các đỉnh của một hình bát diện đều.

 C.​​ các đỉnh của một hình mười hai mặt đều.

 D.​​ các đỉnh của một hình hai mươi mặt đều.

Chọn B.

Khối hai mươi mặt đều có bao nhiêu đỉnh

Câu 6.​​ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

 A.​​ Tồn tại khối tứ diện là khối đa diện đều.

 B.​​ Tồn tại khối lặng trụ đều là khối đa diện đều.

 C.​​ Tồn tại khối hộp là khối đa diện đều.

 D.​​ Tồn tại khối chóp tứ giác đều là khối đa diện đều.

Trong 5 loại khối đa diện đều không tồn tại khối chóp có đáy là tứ giác.​​ 

Chọn D.

Câu 7.​​ Trong không gian chỉ có 5 loại khối đa diện đều như hình vẽ

Khối hai mươi mặt đều có bao nhiêu đỉnh

Khối tứ diện đều Khối lập phương ​​​​ Bát diện đều

Khối hai mươi mặt đều có bao nhiêu đỉnh

Hình 12 mặt đều Hình 20 mặt đều

Mệnh đề nào sau đây đúng?

 A.​​ Mọi khối đa diện đều có số mặt là những số chia hết cho 4.

 B.​​ Khối lập phương và khối bát diện đều có cùng số cạnh.

 C.​​ Khối tứ diện đều và khối bát diện đều có 1 tâm đối xứng.

 D.​​ Khối mười hai mặt đều và khối hai mươi mặt đều có cùng số đỉnh.

​​ Khối lập phương có 6 mặt. Do đó A sai.

​​ Khối lập phương và khối bát diện đều có cùng số cạnh là 12.​​ Chọn B.

​​ Khối tứ diện đều không có tâm đối xứng. Do đó C sai.

​​ Khối 12 mặt đều có 20 đỉnh. Khối 20 mặt đều có 12 đỉnh. Do đó D sai.

Câu 8.​​ Mỗi khối đa diện đều mà mỗi đỉnh của nó đều là đỉnh chung của ba mặt thì số đỉnh​​ Đ​​ và số cạnh​​ C​​ của các khối đa diện đó luôn thỏa mãn:

 A.​​ Đ=C-2. B.​​ Đ≥C. C.​​ 3Đ=2C. D.​​ 3C=2Đ.

​​ Do mỗi đỉnh là đỉnh chung của đúng ba mặt nên suy ra số cạnh của khối đa diện là​​ 3Đ.​​ Mỗi cạnh là cạnh chung của đúng hai mặt nên ta có hệ thức​​ 3Đ=2C.​​ 

Chọn C.

Câu 9.​​ Tổng các góc ở đỉnh của tất cả các mặt của khối đa diện đều loại​​ 4;3​​ là:

 A.​​ 4π. B.​​ 8π. C.​​ 12π. D.​​ 10π.

 Khối đa diện đều loại​​ 4;3​​ là khối lập phương, gồm 6 mặt là các hình vuông nên tổng các góc bằng​​ 6.2π=12π.​​ Chọn C.

Câu 10.​​ Tổng các góc ở đỉnh của tất cả các mặt của khối đa diện đều loại​​ 3;5​​ là:

 A.​​ 12π. B.​​ 16π. C.​​ 20π. D.​​ 24π.

Khối đa diện đều loại​​ 3;5​​ là khối hai mươi mặt đều, gồm 20 mặt là các tam giác đều nên tổng các góc bằng​​ 20.π=20π.​​ Chọn C.

Câu 11.​​ Tổng độ dài​​ l​​ của tất cả các cạnh của một tứ diện đều cạnh​​ a.

 A.​​ l=4a. B.​​ l=6a. C.​​ l=6. D.​​ l=4.

 Tứ diện đều có tất cả​​ 6​​ cạnh nên có tổng độ dài các cạnh là​​ 6a.​​ Chọn B.

Câu 12.​​ Tổng độ dài​​ l​​ của tất cả các cạnh của khối mười hai mặt đều cạnh bằng​​ 2.

 A.​​ l=8. B.​​ l=16. C.​​ l=24. D.​​ l=60.

Khối mười hai mặt đều có​​ 30​​ cạnh nên có tổng độ dài tất cả các cạnh bằng​​ l=30.2=60.​​ Chọn B.

Câu 13.​​ Cho​​ hình đa diện đều loại​​ 4;3​​ cạnh​​ a.​​ Gọi​​ S​​ là tổng diện tích tất cả các mặt của hình đa diện đó. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

 A.​​ S=4 a2.​​  B.​​ S=6 a2.​​  C.​​ S=8 a2.​​  D.​​ S=10a2.

Đa diện đều loại​​ 4;3​​ là khối lập phương nên có 6 mặt là các hình vuông cạnh​​ a. Vậy​​ hình lập phương có tổng diện tích tất cả các mặt là​​ S=6a2.​​ Chọn B.

Câu 14.​​ (ĐỀ CHÍNH THỨC 2016 – 2017)​​ Cho hình bát diện đều cạnh​​ a.​​ Gọi​​ S​​ là tổng diện tích tất cả các mặt của hình bát diện đó. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

 A.​​ S=43 a2.​​  B.​​ S=3 a2.​​  C.​​ S=23 a2.​​  D.​​ S=8a2.

Hình bát diện đều là hình có tám mặt bằng nhau và mỗi mặt là một tam giác đều. Gọi​​ S0​​ là diện tích tam giác đều cạnh​​ a  → S0=a234.

Vậy diện tích​​ S​​ cần tính là​​ S=8.S0=8.a234=23 a2.​​ Chọn C.

Câu 15.​​ Cho​​ hình 20 mặt đều có cạnh bằng​​ 2.​​ Gọi​​ S​​ là tổng diện tích tất cả các mặt của hình đa diện đó. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

 A.​​ S=103.​​  B.​​ S=203.​​  C.​​ S=20.​​  D.​​ S=10.

Hình 20 đều là hình có 20 mặt bằng nhau và mỗi mặt là một tam giác đều.

Gọi​​ S0​​ là diện tích tam giác đều cạnh bằng​​ 2 → S0=22.34=3.

Vậy diện tích​​ S​​ cần tính là​​ S=20.S0=203 .​​ Chọn B.

Câu 16: Khối 20 mặt đều có bao nhiêu cạnh?

A. 24 cạnh    B. 28 cạnh   C. 30 cạnh   D. 40 cạnh

Cách 1. Dựa vào lí thuyết (nhận xét c)

Cách 2. Mỗi mặt của nó là tam giác đều nên số cạnh của nó bằng

Đáp án là C

Câu 17: Khối 12 mặt đều có bao nhiêu đỉnh ?

A. 10 đỉnh   B. 12 đỉnh   C. 18 đỉnh   D. 20 đỉnh

Cách 1. Dựa vào lí thuyết (nhận xét b)

Cách 2. Khối 12 mặt đều thuộc loại (5 ;3) nên ta có 5.12=3d=2c. Suy ra d=20.

Đáp án là D

Câu 18: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?

A. Số mặt của một hình đa diện đều luôn là số chẵn

B. Số đỉnh của một hình đa diện đều luôn là số chẵn

C. Số cạnh của một hình đa diện đều luôn là số chẵn

D. Tồn tại một hình đa diện đều có số cạnh là số lẻ

Cách 1. Dựa vào lí thuyết (nhận xét a, b, c)

Cách 2. Áp dụng công thức pm = 2x , thay m = 4, 8, 12, 20, ta thấy ngay c chẵn. Với hình lập phương ta có 4m = 2c nên c chẵn.

Hình hai mươi mặt có bao nhiêu cạnh?

Khối 20 mặt đều có 30 cạnh.

Khối đa diện là như thế nào?

Hình đa diện là hình học tạo thành bởi hữu hạn các đa giác thỏa mãn đầy đủ hai tính chất sau: Hai đa giác bất kì có đặc điểm hoặc không có điểm chung hoặc chỉ có một cạnh chung hoặc chỉ có một đỉnh chung. Mọi cạnh của đa giác đều cạnh chung của duy nhất hai đa giác.

20 mặt đều có bao nhiêu điểm?

Lời giải chi tiết: Khối 20 mặt đều có 12 đỉnh.

Một hình mười hai mặt đều có bao nhiêu đỉnh?

Hình 12 mặt đều có số đỉnh là hai mươi.