Khối hai mười mặt đều có bao nhiêu đỉnh

ADMICRO/

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 • Trắc nghiệm Hình học 12 Chương 1 Bài 2 Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

  10 câu hỏi | 30 phút

  Bắt đầu thi

 

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
 • Khối bát diện đều là khối đa diện đều loại nào?
 • Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
 • Hình nào dưới đây không có tâm đối xứng?
 • UREKA_VIDEO-IN_IMAGE

 • Khối đa diện đều có 12 mặt thì có bao nhiêu cạnh?
 • Khối 20 mặt đều có bao nhiêu cạnh?
 • Khối 12 mặt đều có bao nhiêu đỉnh?
 • Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?Tồn tại một hình đa diện đều có số cạnh là số lẻ
 • UREKA

 • Khối lập phương là khối đa diện đều thuộc loại nào?
 • Các mặt của khối 20 mặt đều là những đa giác nào?

 • 1/6/21

Câu hỏi: Khối hai mươi mặt đều có số đỉnh, số cạnh, số mặt lần lượt là:
A. 20; 30; 12
B. 12; 30; 20
C. 30; 12; 20
D. 12; 20; 30.

Lời giải

Phương pháp:
Sử dụng công thức: Khối đa diện đều loại $\left\{ n;p \right\}$ có Đ đỉnh, C cạnh và M mặt thì Đ + M – C = 2.
Cách giải:
Khối hai mặt đều là khối $\left\{ 3;5 \right\}$ có M = 20, C = 30 và Đ = 12.

Đáp án B.

 

Click để xem thêm...

Written by

The Collectors

Moderator

Moderator

 • Bài viết100,793
 • Điểm tương tác109
 • Điểm62

Mọi mặt của hình 20 mặt đều là hình gì?

Đó là hình nhị thập diện đều (đa diện lồi) - một trong những khối đa diện đều Platon - có 20 mặt là hình tam giác đều.

Hình 12 mặt đều có bao nhiêu điểm?

Hình 12 mặt đều có số đỉnh là hai mươi.

Một hình hài mười mặt đều có bao nhiêu cảnh?

Khối 20 mặt đều có 30 cạnh.

12 mặt đều là hình gì?

Các tính chất về số lượng.