Lập hóa đơn điện tử cho hàng cho biếu tặng năm 2024

Hiện nay quy định về việc lập hóa đơn khi tặng quà cho khách hàng dịp lễ tết được quy định như thế nào? Khi nào cần lập khi nào không? Và cách kê khai thuế GTGT được quy định như thế nào?

Cách lập hóa đơn hàng tặng khách hàng

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP như sau:

Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

- Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Như vây, hàng hóa tặng cho khách hàng thuộc trường hợp phải lập hóa đơn.

Cách kê khai thuế GTGT hàng tặng cho khách hàng được quy định như thế nào?

Căn cứ khoản 3 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định như sau:

- Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

Ví dụ 22: Đơn vị A sản xuất quạt điện, dùng 50 sản phẩm quạt để trao đổi với cơ sở B lấy sắt thép, giá bán (chưa có thuế) là 400.000 đồng/chiếc. Giá tính thuế GTGT là 50 x 400.000 đồng = 20.000.000 đồng.

Riêng biếu, tặng giấy mời (trên giấy mời ghi rõ không thu tiền) xem các cuộc biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, thi đấu thể thao do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật thì giá tính thuế được xác định bằng không (0). Cơ sở tổ chức biểu diễn nghệ thuật tự xác định và tự chịu trách nhiệm về số lượng giấy mời, danh sách tổ chức, cá nhân mà cơ sở mang biếu, tặng giấy mời trước khi diễn ra chương trình biểu diễn, thi đấu thể thao. Trường hợp cơ sở có hành vi gian lận vẫn thu tiền đối với giấy mời thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Ví dụ 23: Công ty cổ phần X được cơ quan có thẩm quyền cấp phép tổ chức cuộc thi “Người đẹp Việt Nam năm 20xx”, ngoài số vé in để bán thu tiền cho khán giả, Công ty có in một số giấy mời để biếu, tặng không thu tiền để mời một số đại biểu đến tham dự và cổ vũ cho cuộc thi, số giấy mời này có danh sách tổ chức, cá nhân nhận. Khi khai thuế giá trị gia tăng, giá tính thuế đối với số giấy mời biếu, tặng được xác định bằng không (0). Trường hợp cơ quan thuế phát hiện Công ty cổ phần X vẫn thu tiền khi biếu, tặng giấy mời thì Công ty cổ phần X bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Như vây, khi lập hóa đơn hàng cho biếu tặng phải lập hóa đơn như bán hàng thông thường và giá tính thuế GTGT là giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương

Tại những đợt Lễ, Tết, ngày kỷ niệm hoặc chương trình tri ân thì hầu hết các doanh nghiệp, tổ chức đều thực hiện tặng quà cho cán bộ nhân viên hoặc khách hàng của mình với mong muốn tăng thêm tình cảm thân thiết. Tuy nhiên, không phải kế toán viên doanh nghiệp, tổ chức nào cũng nắm rõ nghiệp vụ khi xuất hóa đơn điện tử cho hàng biếu tặng không thu tiền để được coi là chi phí kế toán hợp lý.

Tại tin bài này, EFY Việt Nam xin hướng dẫn các bạn kế toán viên những quy định cơ bản cần lưu ý khi thực hiện xuất hóa đơn điện tử cho hàng biếu tặng không thu tiền.

Lập hóa đơn điện tử cho hàng cho biếu tặng năm 2024

Cách lập hóa đơn điện tử cho hàng hóa, dịch vụ biếu tặng

1. Hàng cho, biếu tặng không thu tiền vẫn phải thực hiện xuất hóa đơn và kê khai thuế GTGT đầy đủ

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp, tổ chức sử dụng chính hàng hóa, dịch vụ do mình mua vào hoặc sản xuất ra để thực hiện biếu tặng cho đối tác, khách hàng, trao đổi, trả thay lương cho cán bộ công nhân viên. Các hàng hóa, dịch vụ này vẫn thông qua quá trình mua đầu vào, sản xuất, tính giá thành bình thường như các hàng hóa, dịch vụ thông thường. Do vậy, khi doanh nghiệp, tổ chức sử dụng các hàng hóa, dịch vụ này để biếu tặng không thu tiền, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì vẫn bắt buộc lập hóa đơn đầy đủ.

Căn cứ theo Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

Căn cứ theo Khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT/BTC hướng dẫn sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ biếu tặng:

“2.4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

  • Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.”

Như vậy, hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho mục đích cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương phải thực hiện xuất hóa đơn và kê khai thuế GTGT như thông thường.

2. Xuất hóa đơn điện tử cho hàng hóa biếu tặng theo giá trị

Hàng hóa, dịch vụ sử dụng để cho, biếu tặng, trao đổi, trả thay lương được xuất hóa đơn từng lần theo thời điểm chuyển giao quyền sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho đối tác, khách hàng, người thụ hưởng. Trường hợp đối tác, khách hàng, người thụ hưởng không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế. Riêng với vác đơn vị bán lẻ xăng dầu, đơn vị được quyền không thực hiện xuất hóa đơn từng lần nếu người mua không yêu cầu lấy hóa dơn, mà có thể xuất chung một hóa đơn vào cuối ngày cho tổng hàng hóa biếu tặng phát sinh trong ngày.

Nếu tổng giá thanh toán của quà tặng dưới 200.000 đồng mỗi lần thì kế toán doanh nghiệp, tổ chức không phải lập hóa đơn cho từng trường hợp ngoại trừ nếu đối tác, khách hàng, người thụ hưởng quà tặng yêu cầu lập và giao hóa đơn. Cuối mỗi ngày, kế toán thực hiện lập hóa đơn kèm theo bảng kê danh sách thông tin tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) của đối tác, khách hàng, người thụ hưởng quà tặng. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ do người bán nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê ghi rõ tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”

Lập hóa đơn điện tử cho hàng cho biếu tặng năm 2024

Xuất hóa đơn điện tử cho hàng hóa, dịch vụ cho biếu, tặng

Ngoài ra, căn cứ theo hướng dẫn tại Công văn 5483/TCT-DNL ngày 28/11/2017 của Tổng cục Thuế hướng dẫn bổ sung cho doanh nghiệp, tổ chức xuất hóa đơn hàng hóa biếu tặng khách hàng như sau:

“Khi tặng quà cho khách hàng vào dịp lễ, tết, hội nghị khách hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải lập hóa đơn, tính kê khai nộp thuế GTGT như bán hàng hóa cho khách hàng. Trường hợp Công ty cho thuê Tài chính TNHH MTV Quốc tế Chaillesase có phát sinh việc tặng quà khách hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, khách hàng không có nhu cầu lấy hóa đơn thì cuối mỗi ngày công ty lập chung một hóa đơn GTT ghi số tiền thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định (không phân biệt giá trị quà tặng trên 200.000đ hay dưới 200.000đ).”

Như vậy, doanh nghiệp, tổ chức có thể lựa chọn áp dụng 1 trong 2 cách xuất hóa đơn quà biếu tặng cho đối tác, khách hàng, cán bộ công nhân viên căn cứ quy định chung theo giá trị hóa đơn hoặc căn cứ quy định riêng được hướng dẫn theo Công văn 5483/TCT-DNL.

3. Giá tính thuế GTGT đối với hàng cho, biếu, tặng

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 219/2012/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT có ghi:

“3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.”.

Như vậy, giá trị hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho mục đích biếu tặng tương đương với giá bán của hàng hóa, dịch vụ đó trên thực tế.

4. Thuế GTGT đối với hàng hóa mua vào cho mục đích cho, biếu, tặng

Căn cứ theo Công văn 11505/CT-TTHT ngày 26/03/2019 của Cục thuế TP Hà Nội, đơn vị khi mua hàng hóa, dịch vụ để phục vụ cho mục đích cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương thì được khấu trừ thuế GTGT như sau:

  • Trường hợp hàng hóa, dịch vụ biếu tặng để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh chịu thuế GTGT và đáp ứng điều kiện tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC thì doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
  • Trường hợp hàng hóa, dịch vụ biếu tặng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

EFY Việt Nam hi vọng có thể hỗ trợ các kế toán viên doanh nghiệp, tổ chức nắm chắc nghiệp vụ, xuất hóa đơn và kê khai thuế GTGT chính xác khi xử lý nghiệp vụ cho, biếu, tặng, trao đổi hàng hóa, dịch vụ.