latoysha là gì - Nghĩa của từ latoysha

latoysha có nghĩa là

Một người phụ nữ rất đẹp người biết ngay từ sai, cô ấy luôn biết phải làm gì !!

Thí dụ

Latoysha rất tuyệt vờiSmart