saht là gì - Nghĩa của từ saht

saht có nghĩa là

Từ chối pr từ chối cái gì đó

Ví dụ

SAHT!exeh rằng ohnkhông có tiền

saht có nghĩa là

Danh từ."Ở nhà troll".Một người phụ nữ kết hôn với một người đàn ông với tiền, vì vậy cô ấy có thể SAHT cả ngày (mua sắm, đi ăn trưa, thư giãn ở nhà).

Ví dụ

SAHT!exeh rằng ohnkhông có tiền

saht có nghĩa là

Từ chối pr từ chối cái gì đó

Ví dụ

SAHT!exeh rằng ohnkhông có tiền

saht có nghĩa là

Danh từ."Ở nhà troll".Một người phụ nữ kết hôn với một người đàn ông với tiền, vì vậy cô ấy có thể SAHT cả ngày (mua sắm, đi ăn trưa, thư giãn ở nhà).

Ví dụ

SAHT!exeh rằng ohnkhông có tiền