Chủ đề: denardo

Có 1 bài viết

denardo là gì - Nghĩa của từ denardo
denardo là gì - Nghĩa của từ denardo

denardo có nghĩa làĐi chơi với một cô gái trong hai đến ba ngày.Sau đó yêu atfter thứ tư.Bỏ rơi Bạn mọi lúc trong khi bạn nói rằng bạn muốn cho cô gái không ...