Tại sao tỉ lệ gia tăng dân số của châu á giảm nhưng tỉ trọng dân số so với toàn the giới lại tăng

Bài 2 trang 6 sgk Địa Lí 7

Dựa vào bảng tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên và phân bố dân cư thế giới