Top 25 chức năng nào sau đây là của pháp luật: 2022

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lý luận nhà nước và pháp luật. 1. Các quan điểm phi Mácxít KHÔNG chân thực vì chúng:. Pháp nhân là gì?. 1. Pháp nhân là một chủ thể pháp luật được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam. 1. Văn bản là gì?. Quốc hội có những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn gì?.

Top 1: Chức năng nào sau đây là chức năng của pháp luật: - Trắc nghiệm Online

Tác giả: amp.tracnghiem.net - Nhận 191 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Tổng hợp ngân hàng câu hỏi trăc nghiệm Đại Học, Các Môn Đại cương, Quản trị - Marketing, Tài chính - Ngân hàng, Xã hội nhân văn, Luật - Môn khác, ... ...

Top 2: Chức năng của pháp luật là gì ? Phân tích các chức năng của pháp luật

Tác giả: luatminhkhue.vn - Nhận 191 lượt đánh giá
Tóm tắt: Mục lục bài viết1. Khái niệm về pháp luật nói chung2. Đặc điểm của pháp luật3. Khái niệm chức năng của pháp luật4. Các chức năng của pháp luật5. Những tác động của pháp luật đối với xã hội6. Liên hệ thực tiễn Việt Nam1. Khái niệm về pháp luật nói chung Trong xã hội cần có một trật tự nhất định và sự điều chỉnh nhất định đối với các quan hệ xã hội – quan hệ giữa người với người trên các lĩnh vực. Các quy phạm xã hội ở nước ta hiện nay rất đa dạng bao gồm: các quy phạm chính trị do các cơ qu
Khớp với kết quả tìm kiếm: 14 thg 5, 2021 — Ở đây muốn nói về sự tác động của các ngành pháp luật với nhau. Tất cả các mối liên hệ phụ thuộc đó cần được nghiên cứu trong phạm vi của vấn đề ... ...

Top 3: Chức năng của pháp luật là gì? - Ngân hàng Pháp luật

Tác giả: nganhangphapluat.lawnet.vn - Nhận 169 lượt đánh giá
Tóm tắt: Chức năng của pháp luật là gì?Chức năng của pháp luật là những phương diện, mặt hoạt động chủ yếu của pháp luật thể hiện bản chất giai cấp và ý nghĩa xã hội của pháp luật. Pháp luật có các chức năng sau: Thể hiện ý chí và bảo vệ quyền lợi của các chủ thể nắm quyền lực nhà nước, quy định chức năng quyền hạn của các cơ quan nhà nước, các thiết chế chính trị - xã hội, quyền và nghĩa vụ của công dân và con người, điều chỉnh các quan hệ trong xã hội nhằm thiết lập và duy trì một trật tự xã hội nhất đ
Khớp với kết quả tìm kiếm: Pháp luật có các chức năng sau: Thể hiện ý chí và bảo vệ quyền lợi của các chủ thể nắm quyền lực nhà nước, quy định chức năng quyền hạn của các cơ quan nhà nước ... ...

Top 4: Chức năng nào không phải là chức năng của pháp luật: - HOC247

Tác giả: m.hoc247.net - Nhận 172 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Chức năng nào không phải là chức năng của pháp luật: A. Chức năng điều chỉnh các QHXH. B. Chức năng xây dựng và bảo vệ tổ quốc. C. Chức năng bảo vệ các QHXH. ...

Top 5: Pháp luật không có chức năng nào dưới đây:

Tác giả: luatsux.vn - Nhận 117 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của pháp luật? — Chức năng điều chỉnh của pháp luật ... pháp luật như sau: Pháp luật là hệ ... ...

Top 6: Pháp Luật Đại Cương Flashcards | Quizlet

Tác giả: quizlet.com - Nhận 113 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi nghiên cứu về chức năng của NN thì khẳng định nào sau đây là sai ... Cơ quan nhà nước nào sau đây có vai trò tổ chức thực hiện pháp luật trên thực tế. ...

Top 7: Câu hỏi trắc nghiệm môn Lý luận nhà nước và pháp luật (có đáp án)

Tác giả: hocluat.vn - Nhận 167 lượt đánh giá
Tóm tắt: . [Hocluat.vn] Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm môn Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (có đáp án) được sắp xếp theo từng chương để bạn tham khảo, ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi 2021 – 2022 sắp tới... Những nội dung liên quan: ... Câu hỏi trắc nghiệm môn Lý luận nhà nước và pháp luật [PDF] Câu hỏi trắc nghiệm môn Lý luận nhà nước và pháp luật Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Trắc nghiệm Lý luận nhà nước và ph
Khớp với kết quả tìm kiếm: Chương 2. Bản chất của nhà nước — 1. Lựa chọn nào sau đây phù hợp với khái niệm bản chất của nhà nước: a/ Yếu tố tác động làm thay đổi chức năng của nhà ... ...

Top 8: Chức năng của Quốc hội - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Tác giả: thuathienhue.gov.vn - Nhận 288 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhân dân sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội và ... ...

Top 9: 1. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền pháp điển đối với văn bản ...

Tác giả: phapdien.moj.gov.vn - Nhận 173 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền pháp điển đối với văn bản QPPL nào? ... phạm pháp luật ngày 16/4/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (sau đây gọi là Pháp ... ...

Top 10: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo tinh thần của Nghị quyết ...

Tác giả: moj.gov.vn - Nhận 168 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghị quyết là văn kiện đầu tiên của Đảng chuyên sâu về công tác pháp luật, ... Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của tổ chức bộ máy ... ...

Top 11: Chức năng, nhiệm vụ - Văn phòng chính phủ

Tác giả: vpcp.chinhphu.vn - Nhận 120 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: a) Xây dựng và quản lý chương trình công tác của Chính phủ theo quy định của pháp luật; theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau ... ...

Top 12: Chức năng nào sau đây là chức năng của pháp luật: - Lop.edu.vn

Tác giả: lop.edu.vn - Nhận 145 lượt đánh giá
Tóm tắt: Chức năng nào sau đây là chức năng của pháp luật:. A. Chức năng lập hiến và lập pháp. B. Chức năng giám sát tối cao. C. Chức năng điều chỉnh các Quan hệ xã hội. D. Tất cả các chức năng trên đều đúng. Hướng dẫn. Chọn C là đáp án đúng .
Khớp với kết quả tìm kiếm: Chức năng nào sau đây là chức năng của pháp luật: A. Chức năng lập hiến và lập pháp. B. Chức năng giám sát tối cao. C. Chức năng điều chỉnh các Quan hệ xã ... ...

Top 13: Pháp nhân là gì? Quy định về tư cách pháp nhân cần biết - Luật Việt Tín

Tác giả: viettinlaw.com - Nhận 136 lượt đánh giá
Tóm tắt: Pháp nhân – một thuật ngữ được dùng để phân biệt tư cách của các chủ thể là tổ chức với cá nhân trong các quan hệ pháp lý. Thông thường đây sẽ là cách gọi được dùng cho những loại hình doanh nghiệp được hình thành và đáp ứng được các điều kiện để hình thành pháp nhân theo quy định của pháp luật.. Điều này đồng nghĩa với việc không phải bất cứ doanh nghiệp hay loại hình tổ chức nào cũng có tư cách chủ thể này. Vì khi đã được xác lập là pháp nhân đồng nghĩa với việc tổ chức đó có một số quyền lợi
Khớp với kết quả tìm kiếm: Pháp nhân – một thuật ngữ được dùng để phân biệt tư cách của các chủ thể là tổ chức với cá nhân trong các quan hệ pháp lý. Thông thường đây sẽ là cách gọi ... ...

Top 14: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và ...

Tác giả: moet.gov.vn - Nhận 178 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý ... chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:. ...

Top 15: Chức năng nhiệm vụ - Bộ Công Thương

Tác giả: moit.gov.vn - Nhận 96 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước ... chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:. ...

Top 16: Văn bản là gì? Chức năng, phân loại và nội dung của các loại văn bản?

Tác giả: luatduonggia.vn - Nhận 186 lượt đánh giá
Tóm tắt: Văn bản là khái niệm không còn xa lạ với mội cá nhân, tổ chức. Trong cuộc sống, văn bản xuất hiện ở khắp mọi nơi và trở thành một phương tiện truyền đạt thông tin phổ biến nhất. Văn bản cũng là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học với nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy vậy, không phải ai cũng biết cụ thể văn bản là gì? Bài viết dưới đây sẽ phân tích các vấn đề trên. 1. Văn bản là gì? Văn bản là hình thức thể hiện và truyền đạt bằng ngôn ngữ viết trên các chất liệu chuyên môn, ý chí của
Khớp với kết quả tìm kiếm: 17 thg 7, 2022 — Chức năng pháp lý của văn bản ở đây cho phép trong trật tự pháp lý của nó thì công dân được làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm, ... ...

Top 17: Bản in - Trang thông tin điện tử Sở nội vụ tỉnh Quảng Bình

Tác giả: snv.quangbinh.gov.vn - Nhận 144 lượt đánh giá
Tóm tắt: . A. VI PHẠM PHÁP LUẬT.   I. Định nghĩa. Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật và có lỗi, do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.   II. Các dấu hiệu của vi phạm pháp luật.     1. Vi phạm pháp luật phải là hành vi xác định của con người, tức là xử sự thực tế, cụ thể của cá nhân hoặc tổ chức nhất định, bởi vì pháp luật được ban hành để điều chỉnh hành vi của các chủ thể mà không điều chỉnh suy nghĩ của họ
Khớp với kết quả tìm kiếm: Chủ thể là tổ chức sẽ có khả năng này khi được thành lập hoặc được công nhận. 4. Vi phạm pháp luật phải là hành vi có lỗi của chủ thể, tức là khi thực hiện hành ... ...

Top 18: Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam

Tác giả: hoiluatgiavn.org.vn - Nhận 112 lượt đánh giá
Tóm tắt: Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII thông qua ngày 13 tháng 9 năm 2019 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2020. Dưới đây là toàn văn của Điều lệ:CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  _______________________  ĐIỀU LỆ HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM  (Kèm theo Quyết định số 770 /QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)  __________ LỜI NÓI ĐẦU Hội Luật
Khớp với kết quả tìm kiếm: Dưới đây là toàn văn của Điều lệ: ... Thành lập tổ chức, đơn vị thuộc Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội. 6. Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí ... ...

Top 19: Chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính

Tác giả: stc.binhdinh.gov.vn - Nhận 127 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 31/05/2022 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính. ...

Top 20: Văn bản quy phạm pháp luật – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.m.wikipedia.org - Nhận 155 lượt đánh giá
Tóm tắt: Văn bản quy phạm pháp luật[1] hay còn gọi là Văn bản pháp quy là một hình thức pháp luật thành văn (Văn bản pháp) được thể hiện qua các văn bản chứa được các quy phạm pháp luật do cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội. Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 của Việt Nam thì Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong đ
Khớp với kết quả tìm kiếm: Văn bản quy phạm pháp luật hay còn gọi là Văn bản pháp quy là một hình thức pháp luật thành văn (Văn bản pháp) được thể hiện qua các văn bản chứa được các ... ...

Top 21: Mô hình cơ quan cạnh tranh một số nước trên thế giới

Tác giả: books.google.com - Nhận 352 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: đẩy mạnh tiến độ thực thi pháp luật cạnh tranh cũng như bảo vệ người tiêu ... sau đây cũng có thể thấy được mức độ phức tạp trong cơ cấu tổ chức của JFTC. ...

Top 22: Thông tin tái bảo hiểm quí 1 năm 2017: Báo cáo tổng kết thị trường ...

Tác giả: books.google.com - Nhận 374 lượt đánh giá
Tóm tắt: Giới thiệu về cuốn sách nàyPage 2Giới thiệu về cuốn sách này
Khớp với kết quả tìm kiếm: Văn phòng này có thể phải thay đổi theo hướng cắt giảm chức năng để phù hợp với chính sách pháp luật mới có xu hướng nới lỏng gánh nặng của các công ty đồng ... ...

Top 23: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND huyện Trang thông ...

Tác giả: thuongxuan.thanhhoa.gov.vn - Nhận 165 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn huyện. ... số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:. ...

Top 24: Phân biệt tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ với ...

Tác giả: coquandieutravkstc.gov.vn - Nhận 246 lượt đánh giá
Tóm tắt: 03/06/2021 3:11:36 |Print Theo Điều 356 Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015, Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng trở lên hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, theo Điều 357 BLHS năm 2015, Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ là hành vi của người có chức vụ, quy
Khớp với kết quả tìm kiếm: 3 thg 6, 2021 — Theo Điều 356 Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015, Tội lợi dụng chức vụ, ... bổ sung năm 2019 (sau đây gọi là Luật cán bộ, công chức năm 2008) ... ...

Top 25: Quốc hội có những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Tác giả: dangcongsan.vn - Nhận 221 lượt đánh giá
Tóm tắt: . Quốc hội có những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn gì? . (ĐCSVN) – Bạn đọc ở địa chỉ emailhỏi: Quốc hội có những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn gì? . Quang cảnh kỳ họp thứ mười Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: CPV) Trả lời: Theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội thì Quốc hội nước ta có 3 chức năng chính là: thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nh
Khớp với kết quả tìm kiếm: 19 thg 3, 2021 — Trả lời: Theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội thì Quốc ... pháp năm 2013, Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:. ...