Vốn chủ sở hữu tăng thể hiện điều gì

Vốn chủ sở hữu là gì? Là một chủ doanh nghiệp nhỏ, bạn đang là sở hữu duy nhất và mọi thứ trong công việc kinh doanh của bạn. Điều đó thật tuyệt, nhưng bạn có thực sự biết quyền sở hữu, được gọi là “Vốn chủ sở hữu” này hoạt động như thế nào không?

  • Vốn chủ sở hữu là gì? Sự khác nhau giữa vốn chủ sở hữu và lợi nhuận giữ lại
  • Những lưu ý cần tránh khi mua bảo hiểm kinh doanh cho doanh nghiệp
  • Cạnh tranh không lành mạnh: khái niệm, hành vi và chế tài xử lý

Vốn chủ sở hữu là quyền sở hữu của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp, tức là giá trị tài sản của doanh nghiệp mà chủ doanh nghiệp sở hữu. Đó là số tiền mà chủ sở hữu đã đầu tư vào doanh nghiệp trừ đi số tiền mà chủ sở hữu đã rút ra khỏi công ty.

Chỉ các doanh nghiệp tư nhân mới sử dụng thuật ngữ “vốn chủ sở hữu”, vì loại hình này chỉ có một chủ sở hữu.

Vốn chủ sở hữu = Tổng tài sản kinh doanhTổng nợ kinh doanh

Vốn chủ sở hữu thay đổi dựa trên các hoạt động khác nhau của doanh nghiệp. Nó tăng khi (a) tăng vốn góp của chủ sở hữu, hoặc (b) tăng lợi nhuận của doanh nghiệp. Cách duy nhất có thể tăng vốn chủ sở hữu/ quyền sở hữu là đầu tư nhiều tiền hơn vào doanh nghiệp hoặc bằng cách tăng lợi nhuận thông qua tăng doanh thu và giảm chi phí. Nếu chủ sở hữu doanh nghiệp rút tiền ra khỏi vốn chủ sở hữu của họ, thì việc rút tiền được coi là lãi vốn và chủ sở hữu phải trả thuế thu nhập vốn đối với số tiền được lấy ra.

Ví dụ: Vốn chủ sở hữu trong bất động sản có nghĩa là một phần giá trị của tài sản không phải là số tiền cho vay. Vì vậy, nếu một tài sản được định giá hoặc thẩm định là 100.000 đô la và số tiền cho vay – số tiền gốc hiện tại – là 80.000 đô la, thì vốn chủ sở hữu là 20.000 đô la.

Bạn có thể tìm thấy số vốn chủ sở hữu của một doanh nghiệp bằng cách xem bảng cân đối kế toán. Bên trái là tài sản, giá trị của những gì doanh nghiệp sở hữu. Bên phải là nợ phải trả (doanh nghiệp nợ) và vốn chủ sở hữu (còn lại).

Bài viết liên quan  Cách tính lương tháng 13 năm 2020

Vốn chủ sở hữu thay đổi theo thời gian. Nó được đưa vào bảng cân đối kế toán vào cuối kỳ kế toán – tháng, quý hoặc năm.

Lãi suất vốn chủ sở hữu là lãi suất sở hữu trong một thực thể kinh doanh, từ khái niệm vốn chủ sở hữu là quyền sở hữu. Cổ đông có lợi ích vốn chủ sở hữu khi họ mua cổ phần của cổ phiếu trong công ty mang lại cho họ một phần quyền sở hữu doanh nghiệp. Lãi suất vốn chủ sở hữu trái ngược với lãi suất chủ nợ từ các khoản cho vay của chủ nợ đối với doanh nghiệp.

Mỗi chủ doanh nghiệp có một tài khoản riêng gọi là “tài khoản vốn” thể hiện quyền sở hữu của mình trong doanh nghiệp. Giá trị của tất cả các tài khoản vốn của tất cả các chủ sở hữu là tổng số vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp.

Trên đây là bài viết về “Vốn chủ sở hữu là gì?” do luật Inslaw biên soạn. Nếu thông qua bài này bạn đọc còn vướng mắc điều gì liên hệ với chúng tôi qua hotline: 09 61349060 hoặc mail: chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bạn đang xem bài viết “Vốn chủ sở hữu là gì: Khái niệm, Cách thức hoạt động và Cách tính” tại chuyên mục “Tin tức doanh nghiệp”

Để thành lập và vận hành một doanh nghiệp cần có nguồn vốn nhất định. Vốn doanh nghiệp được chia làm 2 nguồn chính là vốn nợ và vốn chủ sở hữu. Vốn chủ sở hữu là nguồn vốn quan trọng trong doanh nghiệp. Vậy vốn chủ sở hữu là gì? Hãy tìm hiểu ngay qua bài viết sau.

Vốn Chủ Sở Hữu Là Gì?

Vốn chủ sở hữu là nguồn vốn tự có của doanh nghiệp. Nguồn vốn này có thể do các thành viên trong doanh nghiệp đóng góp hay các cổ đông đóng góp. Nguồn vốn này được các chủ sở hữu đóng góp để đưa doanh nghiệp vào hoạt động.

Vốn chủ sở hữu là nguồn vốn quan trọng của doanh nghiệp

Vốn chủ sở hữu được coi là nguồn vốn thường xuyên của doanh nghiệp. Nếu hoạt động kinh doanh có lãi thì lãi có thể được chia hoặc dành để phát triển kinh doanh. Nếu hoạt động kinh doanh lỗ thì vốn chủ sở hữu sẽ được cho chủ nợ.

Vốn chủ sở hữu khác vốn điều lệ như thế nào?

Vốn điều lệ là lượng vốn ban đầu các thành viên sáng lập cam kết đóng góp để vận hành doanh nghiệp. Lượng vốn này được ghi cụ thể trong điều lệ doanh nghiệp. Vốn điều lệ công ty là điều kiện cơ sở đầu tiên để hình thành doanh nghiệp.

Vốn điều lệ và vốn sở hữu có nhiều đặc điểm khác nhau. Vốn điều lệ là nguồn vốn để hình thành doanh nghiệp trong khi vốn chủ sở hữu là nguồn vốn để vận hành doanh nghiệp. Vốn điều lệ được thể hiện trong điều lệ công ty, còn vốn sở hữu được thể hiện trong kết quả kinh doanh.

Vốn chủ sở hữu khác vốn hóa thị trường ra sao?

Vốn hóa thị trường là tổng giá trị cổ phiếu mà công ty niêm yết Vốn hóa thị trường có thấy khả hăng huy động nguồn vốn của doanh nghiệp đó. Khái niệm vốn hóa thị trường được nhiều nhà đầu tư quan tâm khi đầu tư vào các công ty.

Vốn chủ sở hữu và vốn hóa thị trường là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vốn chủ sở hữu cho thấy khả năng vận hành kinh doanh của doanh nghiệp. Trong khi đó, vốn hóa thị trường cho thấy khả năng mở rộng nguồn vốn phát triển kinh doanh.

Vốn chủ sở hữu gồm những gì?

Vốn chủ sở hữu được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau. Có 3 nguồn vốn chính trong vốn sử hữu bao gồm:

Vốn chủ sở hữu được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau

Vốn đầu tư (hay vốn góp) của chủ sở hữu

Vốn đầu tư là nguồn vốn của các cổ đông sáng lập đóng góp. Nguồn vốn này là tải sản của các chủ sở hữu dùng để hình thành và vận hành doanh nghiệp. Vốn đầu tư có thể là tài sản vô hình hay tài sản hữu hình.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

Sau mỗi kỳ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh có thể mang lại những khoản lợi nhuận nhất định. Các chủ sở hữu có thể quyết định sử dụng khoản lợi nhuận này vào nguồn vốn của doanh nghiệp. Nguồn lợi nhuận này sẽ tiếp tục tham gia vào vòng kinh doanh thay vì chia cho các cổ đông.

Chênh lệch đánh giá tài sản

Giá trị tài sản chênh lệch của nguồn vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ được góp vào vốn chủ sở hữu. Giá trị chênh lệch này sẽ được thống nhất và đưa vào nguồn vốn chủ sở hữu thay vì tính riêng cho cá nhân góp vốn.

Nguồn khác

Vốn chủ sở hữu có thể được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau. Các nguồn vốn chủ sở hữu có thể bao gồm: quỹ phát triển, lợi ích của công ty gia tăng không kiểm soát, các khoản chênh lệch quy đổi tiền tệ,…

Công thức Tính Vốn Chủ Sở Hữu

Tính được vốn chủ sở hữu là thông tin quan trọng để xác định tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Cách tính vốn chủ sở hữu nhìn chung khá đơn giản. Để tính vốn chủ sở hữu bạn chỉ cần áp dụng công thức sau đây:

Vốn chủ sở hữu = Tổng tài sản – Nợ phải trả

Tùy theo tình hình thực tế mà vốn chủ sở hữu có thể mang giá trị âm hoặc dương. Nếu nợ phải trả của kỳ kinh doanh quá lớn thì vốn chủ sở hữu có thể âm. Đối với các công ty cần thanh lý thì nguồn vốn sở hữu là tài sản còn lại sau khi hoàn thành các khoản nợ phải trả.

Sự tăng giảm vốn chủ sở hữu nói lên điều gì?

Vốn sở hữu là một chỉ số tài chính quan trọng đánh giá năng lực kinh doanh của doanh nghiệp. Sự tăng hoặc  giảm nguồn vốn sẽ giúp các nhà lãnh đạo đưa ra các định hướng kinh doanh phù hợp.

Vốn chủ sở hữu tăng giảm giúp đánh giá tình hình kinh doanh

Vốn chủ sở hữu giảm

Vốn chủ sở hữu giảm diễn ra do nguồn nợ phải trả tăng nhanh hơn tổng tài sản của doanh nghiệp. Điều đó cho thấy, vốn chủ sở hữu đang giảm tỷ trọng trong cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp. Vốn chủ sở hữu giảm cũng có thể xảy ra do việc bù đắp cho thua lỗ kinh doanh.

Vốn chủ sở hữu tăng

Vốn chủ sở hữu tăng cho thấy các chủ sở hữu đang tăng cường vốn để phát triển quy mô kinh doanh. Vốn chủ sở hữu tăng có thể do mệnh giá cổ phiếu của doanh nghiệp cao hơn khi phát hành. Vốn chủ sở hữu tăng cho thấy quy mô của doanh nghiệp đang mở rộng.

Kết Luận

Vốn chủ sở hữu là một thành phần quan trọng trong cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp. Biết được cách tính và ý nghĩa của vốn chủ sở hữu giúp các nhà lãnh đạo đưa ra quyết định đúng đắn. Mong rằng bài viết đã giúp bạn trả lời được câu hỏi vốn chủ sở hữu là gì.

Thông tin được biên tập bởi: lamchutaichinh.vn

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Vốn chủ sở hữu tăng thể hiện điều gì