Xà phòng hóa chất nào sau đây được

Câu hỏi: Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol?

A.Benzyl axetat

B.Metyl fomat

C.Tristearin

D.Metyl axetat

Lời giải:

Đáp ánC. Tristearin

Xà phòng Tristearin thu được glixerol

(C17H35COO)3C3H5+ 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

Cùng Top lời giải tìm hiểu nội dung kiến thức lý thuyết về Xà phòng qua bài Chất giặt rửa dưới đây

I. Khái niệm và tính chất của chất giặt rửa

1. Khái niệm

- Chất giặt rửa: là những chất khi dùng cùng với nước có tác dụng làm sạch các chất bẩn bám trên vật rắn mà không gây ra phản ứng hóa học với các chất đó.

- Một số khái niệm liên quan:

+ Chất tẩy màu: làm sạch các vết màu bẩn nhờ những phản ứng hóa học. VD: nước javel.

+ Chất ưa nước: là những chất tan tốt trong nước như: metanol, etanol, axit axetic, muối axetat kim loại kiềm…

+ Chất kị nước: là những chất hầu như không tan trong nước, như hidrocacbon, dẫn xuất halogen…

+ Chất kị nước thì ưa dầu mỡ, tức là tan tốt vào dầu mỡ. Chất ưa nước thì thường kị dầu mỡ, tức là không tan trong dầu mỡ.

2. Đặc điểm cấu trúc phân tử muối natri của axit béo

Cấu trúc hóa học chung cho phân tử chất giặt rửa: gồm 1 đầu ưa nước là nhóm COO-Na+gắn với 1 đuôi dài ưa dầu mỡ (kị nước) là nhóm -CxHy.

3. Cơ chế hoạt động

Đuôi ưa dầu mỡ trong phân tử muối natri của axit béo thâm nhập vào vết dầu bẩn, còn đầu ưa nước lại có xu hướng kéo ra phía các phân tử nước. Kết quả là vết dầu bị phân chia thành những hạt rất nhỏ được giữ chặt bởi các phân tử muối natri, không bám vào vật rắn nữa mà phân tán vào nước rồi bị rửa trôi đi.

II. Xà phòng

1. Đặc điểm

Xà phòng thường dùng là hỗn hợp muối của natri hoặc muối của kali của axit béo, có thêm một số chất phụ gia.

2. Thành phần chính

Muối Na+(hoặc K+) của axit panmitric hoặc axit stearic.

3. Nhược điểm

Bị mất tác dụng khi gặp nước cứng, các muối canxi của gốc axit béo sẽ kết tủa làm giảm tác dụng giặt rửa, ảnh hưởng đến chất lượng vải sợi nhưng dễ bị phân hủy bởi vi sinh vật trong tự nhiên.

4. Phương pháp sản xuất

Đun chất béo với dung dịch kiềm trong các thùng kín ở nhiệt độ cao, sau đó thêm muối ăn vào hỗn hợp để tách muối của axit béo sinh ra ; các muối này được lấy ra rồi trộn với phụ gia ép thành bánh.

Sản xuất xà phòng:

III. Chất giặt rửa tổng hợp

1. Sản xuất chất giặt rửa

- Chất giặt rửa tổng hợp được điều chế từ các sản phẩm của dầu mỏ.

- VD: oxi hóa parafin được axit cacboxylic, hidro hóa axit thu được ancol, cho ancol phản ứng với H2SO4rồi trung hòa thì được chất giặt rửa loại ankyl sunfat:

2. Thành phần chất giặt rửa

- Các chế phẩm như bột giặt, kem giặt… bao gồm các thành phần: chất giặt rửa tổng hợp, các phụ gia chất thơm, chất màu, còn có thể có chất tẩy trắng như natri hipoclorit. Chất này có hại cho da khi giặt bằng tay.

- Ưu điểm của chất giặt rửa tổng hợp là dùng được với nước cứng vì chúng ít bị kết tủa bởi ion canxi.

- Nhược điểm: Những chất giặt rửa tổng hợp có chứa gốc hidrocacbon phân nhánh gây ô nhiễm môi trường, vì chúng rất khó bị các vi sinh vật phân hủy.

3. Tác dụng giặt rửa của xà phòng và chất tẩy rửa tổng hợp

- Xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp có tác dụng làm giảm sức căng bề mặt của nước, làm cho nước dễ thấm ướt các giọt dầu, mỡ và các chất bẩn bám trên bề mặt. Khi giặt, rửa bằng xà phòng, gốc R của phân tử xà phòng bám vào chất bẩn, nhóm phân cức (-COONa) chuyển (hoàn toàn) chất bẩn vào nước dưới dạng nhũ tương ứng hay huyền phù, do đó làm sạch vật giặt, rửa.

- Xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp bao gồm 2 phần:

+Phần kị nước:gốc hi đrocacbon: R- hoặc R-C6H4- nhưng dễ tan trong vết bẩn.

+Phần ưa nước:các nhóm SO32-, COO-do tạo liên kết hiđro với nước.

- Anion SO32-, COO-định hướng thẳng vào bề mặt dung dịch, cho nên khi giặt rửa các chất bẩn, chúng phân chia thành những hạt rất nhỏ không còn khả năng bám vào vật giặt và bị cuốn trôi theo nước.

IV. Một số phản ứng hóa học thường gặp

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Chọn đáp án C

Xà phòng hóa tristearin thu được glixerol (C3H5(OH)3)

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH →t° 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

Đối với các đáp án còn lại:

A. Phương trình phản ứng xà phòng hóa benzyl axetat:

CH3COOCH2C6H5 + NaOH →t° CH3COONa + C6H5CH2OH

B. Phương trình phản ứng xà phòng hóa metyl fomat:

HCOOCH3 + NaOH →t° HCOONa + CH3OH

D. Phương trình phản ứng xà phòng hóa metyl axetat:

CH3COOCH3 + NaOH →t° CH3COONa + CH3OH

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A. (1), (2), (3), (5), (7)

B. (1), (3), (5), (6), (7)

C. (1), (2), (3), (4), (5), (6)

D. (1), (2), (3), (6), (7) 

Xem đáp án » 09/08/2019 17,512