Bài tập lập trình pascal tính chu vi và diện tích tam giác biết độ dài 3 cạnh la a,b,c

Bài 1: viết chương trình tính chu vi và diện tích hình chữ nhật có độ dài 2 cạnh a,b (được nhập từ bàn phím)

Show

Bài 2: viết chương trình tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnh a được nhập từ bàn phím

bài 3: viết chương trình tính chu vi và diện tích hình tròn có bán kính R được nhập từ bàn phím

bài 4 : viết chương trình tính chu vi và diện tích hình tam giác có 3 cạnh a,b,c được nhập từ bàn phím

Bài 5: viết chương trình kiểm tra 3 số a,b,c có phải là 3 cạnh của tam giác không? Với a,b,c nguyên dương

Theo dõi Vi phạm

Tin học 8 Bài 6Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 6Giải bài tập Tin học 8 Bài 6

ADSENSE

Trả lời (1)

 • Bài tập lập trình pascal tính chu vi và diện tích tam giác biết độ dài 3 cạnh la a,b,c

  1.

  Var a , b : integer;

  S , P : real;

  Begin

  write (' a = '); read (a);

  write (' b = '); read (b);

  P : = (a + b) * 2;

  S : = a*b ;

  write (' chu vi hinh chu nhat la ', P );

  write (' dien tich hinh chu nhat la',S);

  Readln;

  End.

  2.

  Var a : integer;

  P , S : real;

  Begin

  write (' a = '); read (a);

  P : = a * 4 ;

  S : = a*a;

  write (' chu vi hinh vuong la ', P );

  write (' dien tich hinh vuong la',S);

  Readln ;

  End .

  Còn lại tự làm nha

  Chúc bạn học tốt

  Bài dễ quá mà ko bt làm sao

    bởi Tô Minh Hiệp

  Bài tập lập trình pascal tính chu vi và diện tích tam giác biết độ dài 3 cạnh la a,b,c
  02/11/2018

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Cách tích điểm HP

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Bài tập lập trình pascal tính chu vi và diện tích tam giác biết độ dài 3 cạnh la a,b,c

Bài tập lập trình pascal tính chu vi và diện tích tam giác biết độ dài 3 cạnh la a,b,c

NETLINK

Các câu hỏi mới

 • Trong một đợt đi dã ngoại nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12, ban tổ chức dự định phát đều các vật dụng gồm áo và mũ cho các thành viên tham gia. Tính xem mỗi người được phát bao nhiêu cái áo, bao nhiêu cái mũ và tính số lượng áo, mũ còn thừa.

  Trong một đợt đi dã ngoại nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12, ban tổ chức dự định phát đều các vật dụng gồm áo và mũ cho các thành viên tham gia. Tính xem mỗi người được phát bao nhiêu cái áo, bao nhiêu cái mũ và tính số lượng áo, mũ còn thừa.
  Dữ liệu: Vào từ file văn bản DANGOAI.INP có cấu trúc:

  • Hàng 1: ghi hai số nguyên dương A, M là số áo và mũ (10 ≤ A, M  ≤ 103).
  • Hàng 2: ghi số nguyên dương T là số thành viên tham dự đợt dã ngoại.

  Kết quả: Ghi vào file DANGOAI.OUT có cấu trúc:

  • Hàng 1: lần lượt là số áo, số mũ mỗi thành viên được phát (mỗi số cách nhau một ký tự trắng).
  • Hàng 2: lần lượt là số áo, số mũ còn thừa.

  23/10/2022 |   0 Trả lời

 • Cho 2 số nguyên a,b. thương của 2 số nguyên là c: hãy viết chương trình tính thương của 2 số đó

  Giúp em v ạ em sắp thi

  27/10/2022 |   1 Trả lời

 • (0101...) là cơ sở để tạo ra ngôn ngữ gì?

  30/10/2022 |   1 Trả lời

 • Máy tính chỉ có thể hiểu trực tiếp hiểu ngôn ngữ nào?

  30/10/2022 |   1 Trả lời

 • Máy tính thực hiện một công việc thông qua yếu tố nào?

  30/10/2022 |   1 Trả lời

 • Ngôn ngữ lập trình thông dụng ở cấp học THCS là gì?

  30/10/2022 |   1 Trả lời

 • Chương trình máy tính là dãy ………. mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được.

  30/10/2022 |   1 Trả lời

 • Viết chương trình nhập vào hai số nguyên a,b từ bàn phím. In ra hai số ra màn hình trên cùng 1 dòng(khi chạy chương trình nhập a=5, =6 để kiểm tra kết quả).

  Viết chương trình nhập vào hai số nguyên a,b từ bàn phím. In ra hai số ra màn hình trên cùng 1 dòng (khi chạy chương trình nhập a=5, =6 để kiểm tra kết quả).

  31/10/2022 |   0 Trả lời

 • Để cho Rô-bốt thực hiện được công việc nhặt rác thì con người phải làm gì?

  31/10/2022 |   1 Trả lời

 • Từ khoá của một ngôn ngữ lập trình là gì?

  31/10/2022 |   1 Trả lời

 • Uses là từ khóa để khai báo yếu tố gì?

  31/10/2022 |   1 Trả lời

 • Dùng từ khóa nào để cho biết điểm bắt đầu và kết thúc chương trình?

  01/11/2022 |   1 Trả lời

 • Viết chương trình nhập vào 2 số a và b từ bàn phím tính tổng, hiệu, thích thương của hai số a và b. tính trung bình cộng của 2 số a và b.

  viết chương trình nhập vào 2 số a và b từ bàn phím tính tổng, hiệu, thích thương của hai số a và b. tính trung bình cộng của 2 số a và b