Cửu trùng thiên trong ma thần tây du là gì năm 2024

Lưu ý: bảng xếp hạng này chỉ tính level mạnh nhất nhân vật từng đạt được, ví dụ như Dương Tiễn bên Phong Thần còn hơi gà, qua bên Tây Du đã là cấp boss rồi.

BẢNG XẾP HẠNG PHONG THẦN VÀ TÂY DU KÝ​

1/ Hồng Quân Lão Tổ (Đạo Tổ): hòa cùng thiên địa, chấp chưởng thiên đạo. Đây là level cao nhất rồi.

--

Kế tiếp là 6 vị Thánh Nhân Chí Tôn, trường tồn bất diệt.

2/ Lão Tử, có hóa thân là Thái Thượng Lão Quân, đứng đầu Tam Thanh, chấp chưởng Nhân giáo, nhiều pháp bảo xịn như Thái Cực Đồ, Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp... 3/ Thông Thiên Giáo Chủ , đứng thứ ba trong Tam Thanh, sư đệ Lão Tử, là giáo chủ Triệt giáo, pháp bảo toàn hàng sát phạt xịn như Tru Tiên Tứ Kiếm, Lục Hồn Phiên... 4/ Tiếp Dẫn hay còn gọi là Như Lai, chủ nhân Tây Phương Cực Lạc, đứng đầu chúng Phật, người thành lập Tây Phương giáo, về sau đổi thành Phật giáo. 5/ Nguyên Thủy Thiên Tôn, đứng thứ hai trong Tam Thanh, sư đệ Lão Tử, sư huynh Thông Thiên Giáo Chủ, đứng đầu Xiển giáo, pháp bảo có Phong Thần Bảng, Đả Thần Tiên... 6/ Nữ Oa Nương Nương, là nữ thần sáng thế tạo ra loài người, đứng đầu Tam Hoàng Ngũ Đế, cũng là nữ thần bảo hộ Yêu tộc, từng có công tích luyện đá vá trời. 7/ Chuẩn Đề hay còn gọi là Bồ Đề, sư đệ Tiếp Dẫn, một trong hai giáo chủ chủ Tây Phương giáo, cũng là sư phụ của Tôn Ngộ Không.

Tới đây là hết level Thánh Nhân.

-----

Dưới nữa là Đại La Kim Tiên (Kim Tiên đỉnh phong), số lượng có hơi nhiều, nên xếp hạng chỉ tương đối, có thể xê xích chút xíu.

8/ Huyền Đô Đại Pháp Sư, một trong những con người đầu tiên dc Nữ Oa tạo ra, là đại đệ tử của Lão Tử, cũng là đại sư huynh của cả Đạo giáo (Nhân giáo, Xiển giáo, Triệt giáo) có thể điều động cả pháp bảo của Lão Tử. 9/ Vân Tiêu nương nương, đứng đầu Tam Tiêu, là nữ đệ tử của Thông Thiên giáo chủ, chủ nhân Tiên Thiên Linh Bảo Hỗn Nguyên Kim Đẩu, là nữ cường nhân có thể áp chế hàng loạt Đại La, dám bem cả Thánh Nhân. 10/ Phật Di Lặc một vị đại Phật Phương Tây, từng có đồng tử xuống trần hành Tôn Ngộ Không, về sau, Tôn Ngộ Không mời ông tới thu phục. 11/ Phục Hy, một trong Tam hoàng, anh của Nữ Oa Thánh Nhân. 12/ Thần Nông hay còn gọi là Viêm Đế, một trong Tam hoàng, người tạo dựng nông nghiệp và ông tổ ngành thuốc. 13/ Ngọc Hoàng Đại Đế, chấp chưởng Thiên đình, cai quản chúng tiên, từng là đạo đồng của Hồng Quân Lão Tổ, sư đệ của Tam Thanh, được thiên đạo che chở. 14/ Vương Mẫu Nương Nương, cùng chấp chưởng Thiên đình với Ngọc Đế, cai quản nữ tiên, sư muội và là vợ Ngọc Đế. 15/ Kim Linh Thánh Mẫu, đệ tử Thông Thiên giáo chủ, có khả năng một mình cân 3 vị Đại La. 16/ Đa Bảo Đạo Nhân đại đệ tử Thông Thiên Giáo Chủ, nổi tiếng pháp bảo đầy người, chuyên dùng pháp bảo đập người. 17/ Quảng Thành Tử, đại đệ tử Nguyên Thủy Thiên Tôn, đại sư huynh của Xiển giáo, đứng đầu thập nhị Kim Tiên của giáo này. 18/ Vô Đương Thánh Mẫu, đệ tử Thông Thiên Giáo chủ, tài phép top đầu trong các đệ tử của ông. 19/ Triệu Công Minh, đại huynh của Tam Tiêu, đệ tử Thông Thiên giáo chủ, sở hữu Định Hải Thần Châu, có khả năng solo ăn rất nhiều vị Đại La Kim Tiên, sau này chính là Thần Tài. 20/ Hoàng Long chân nhân huyết mạch Tổ Long, là một trong thập nhị Kim Tiên Xiển giáo, nhị đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn. 21/ Tứ Hải Long Vương gồm 4 vị tộc trưởng Đại La của Long Tộc huyết mạch thuần khiết nhất của thượng cổ Tổ Long, về sau gia nhập thiên đình. Bao gồm Đông Hải Long Vương Ngao Quảng (Đại La), Nam Hải Long Vương Ngao Khâm, Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận. 22/ Khổng Tuyên, chân thân là Khổng Tước Minh Vương, huyết mạch của Tổ Phượng thời thượng cổ, về sau bị Chuẩn Đề thu phục về Tây phương tu hành. 23/ Kim Sí Điểu - Đại Bàng Vương, em trai Khổng Tuyên, huyết mạch Tổ Phượng, từng hành Tôn Ngộ Không ra bã, về sau Như Lai phải tự hiện thân thu phục. 24/ Quy Linh Thánh Mẫu, huyết mạch thượng cổ, đệ tử xuất sắc của Thông Thiên giáo chủ. 25/ Bích Tiêu, một trong Tam Tiêu, để tử Thông Thiên giáo chủ, dám oánh cả Thánh Nhân. 26/ Quỳnh Tiêu, một trong Tam Tiêu, đệ tử Thông Thiên giáo chủ dám oánh cả Thánh Nhân. 27/ Nhiên Đăng đạo nhân, phó giáo chủ Xiển giáo, về sau phản giáo gia nhập Tây phương giáo, hiệu là Nhiên Đăng Cổ Phật. 28/ Từ Hàng đạo nhân, một trong thập nhị Kim Tiên Xiển giáo, đồ đệ Nguyên Thủy Thiên Tôn, về sau gia nhập Tây Phương giáo, đứng đầu các vị Bồ Tát, gọi là Quan Âm Bồ Tát. 29/ Thái Ất chân nhân, một trong thập nhị Kim Tiên Xiển giáo, đệ tử Nguyên Thủy Thiên Tôn, sư phụ của Na tra. 30/ Địa Tạng Vương Bồ Tát, một trong các Bồ Tát Phật giáo, chỉ dưới các Đức Phật. 31/ Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, vị Bồ Tát nghìn mắt nghìn tay, một trong các vị đại Bồ Tát của Phật giáo. 32/ Văn Thù Quảng Pháp thiên tôn, một trong thập nhị Kim Tiên Xiển giáo, đệ tử Nguyên Thủy Thiên Tôn, sư phụ Kim Tra, về sau gia nhập Tây Phương giáo, trở thành một trong tứ đại Bồ Tát Phật giáo, gọi là Văn Thù Bồ Tát. 33/ Phổ Hiền chân nhân, một trong thập nhị Kim Tiên Xiển giáo, đệ tử Nguyên Thủy Thiên Tôn, sư phụ Mộc Tra, về sau gia nhập Tây Phương giáo, trở thành một trong tứ đại Bồ Tát, gọi là Phổ Hiền Bồ Tát. 34/ Nam Cực Tiên Ông, hay còn gọi là Ông Thọ, là đệ tử thân tín nhất của Nguyên Thủy thiên tôn, nhưng không nằm trong thập nhị Kim Tiên. 35/ Vân Trung Tử, cũng giống Nam Cực Tiên Ông, đệ tử Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng không nằm trong thập nhị kim tiên. 36/ Nhị Lang Thần Dương Tiễn, đệ tử của Ngọc Đỉnh chân nhân một trong thập nhị Kim Tiên Xiển giáo, tên này là đệ tử đời thứ 3 nhưng lực áp quần hùng, trò giỏi hơn thầy, thông thạo 72 phép, về sau là đại tướng số một thiên đình. 37/ Xích Tinh Tử một trong thập nhị Kim Tiên Xiển giáo, đồ đệ Nguyên Thủy Thiên Tôn. 38/ Cụ Lưu Tôn một trong thập nhị Kim Tiên Xiển giáo, đồ đệ Nguyên Thủy Thiên Tôn. 39/ Linh Bảo đại pháp sư một trong thập nhị Kim Tiên Xiển giáo, đồ đệ Nguyên Thủy Thiên Tôn. 40/ Ngọc Đỉnh chân nhân một trong thập nhị Kim Tiên Xiển giáo, đồ đệ Nguyên Thủy Thiên Tôn, sư phụ Dương Tiễn 41/ Đạo Hạnh thiên tôn một trong thập nhị Kim Tiên Xiển giáo, đồ đệ Nguyên Thủy Thiên Tôn. 42/ Thanh Hư đạo đức chân quân, một trong thập nhị Kim Tiên Xiển giáo, đồ đệ Nguyên Thủy Thiên Tôn. 43/ Trấn Nguyên Tử, ông tổ Địa Tiên, từng dễ dàng thu phục Tôn Ngộ Không. 44/ Ô Vân Tiên, đệ tử Thông Thiên giáo chủ, từng hạ nhiều đệ tử Xiển giáo 45/ Đông Hoa Đế Quân, vị tiên lớn nhất dưới Ngọc Hoàng trên thiên đình. 46/ Văn Tịnh đạo nhân, thượng cổ hung thú, huyết sí muỗi vằn, đệ tử Tây Phương giáo, chuyên cắn trộm móc lốp. 47/ Kim Thiền Tử, thượng cổ hung thú, từng là đệ tử Tây Phương giáo, sau đó chết, đầu thai 9 kiếp đi lấy kinh, về sau lại về với Phật Tổ, vâng, chính là Đường Tăng đó. 48/ Cửu Diệu Tinh Quân, 9 vị Tinh Quân trên trời, đại biểu cho 9 sao chiếu mệnh, gồm: Thái Dương tinh quân, Thái Âm tinh quân, Thái Bạch tinh quân, Mộc Đức tinh quân, Hỏa Đức tinh quân, Thủy Đức tinh quân, Thổ Đức tinh quân, La Hầu tinh quân, Kế Đô tinh quân (Thái Bạch Tinh Quân chính là Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh) 49/ Thập Điện Diêm Vương, mười vị Diêm Vương trấn thủ địa ngục gồm: Tần Quảng vương, Sở Giang vương, Tống Đế vương, Ngũ Quang vương, Diêm La vương, Bình Đẳng vương, Thái Sơn vương, Đô Thị vương, Biển Thành vương, Chuyển Luân vương, Đế Thính. 50/ Tứ Đại thiên vương trấn giữ 4 hướng gồm: Đa Văn Thiên Vương (Bắc), Tăng Trưởng Thiên Vương (Nam), Trì Quốc Thiên Vương (Đông), Quảng Mục Thiên Vương (Tây), tiền thân của họ là Ma Gia Tứ Tướng, về sau chiến bại lên Bảng Phong Thần, nhập thiên đình, trấn giữ 4 hướng.

-----

Dưới nữa là các Kim Tiên khủng nhưng chưa tới Đại La (hoặc có thể có vài vị đã vào rồi nhưng ẩn giấu tu vi chăng

Cửu trùng thiên trong ma thần tây du là gì năm 2024
), cấp này số lượng quá nhiều ta ko xếp hạng, chỉ liệt kê vài cái tên tiêu biểu:

- Tôn Ngộ Không - Ngưu Ma Vương - Hồng Hài Nhi - Na Tra - Hỏa Linh Thánh Mẫu. - Thập Thiên Quân - Ngũ Nhạc đế quân: Đông Nhạc, Tây Nhạc, Nam Nhạc, Bắc Nhạc, Trung Nhạc - Bát tiên: Lý Thiết Quải, Hán Chung Ly, Lã Động Tân, Trương Quả Lão, Lam Thái Hòa, Hà Tiên Cô, Hàn Tương Tử, Tào Quốc Cữu. - Bồng Lai tam tiên: Phúc Tinh, Lộc Tinh, Thọ Tinh - Lôi Chấn Tử. - Hạm Chi Tiên Tử - Lý Tịnh - Kim Tra, Mộc Tra - 500 anh em La hán.

.........vân vân.......... Và ...........mây mây............

Bác nào thấy còn thiếu nhân vật bá đạo nào thì comment bổ sung nhé

Tag tượng trưng : @Nhược Vi Quân Cố @Vũ Tích @HanaMon @Diệp Quân @Lục Lam @Cua Đá @Tường Vy @Đạo Phong @cglcb @Infinity @Minh Nguyệt Châu Sa @Chưởng Thiên @LOLOTICA @Hân Di @Tử Đằng Hoa @Lucy Cưng @Hồng Miên @Minh Nguyệt Châu Sa @Giảo Lam Lan @Gita1501 @Hoa Ly Hi Dạ @Lý Tử @Mặc Mặc @Tiểu Tiên Nữ Thanh Nguyệt @Cửu Vĩ Hồ Ly @Miêu Như @Lục Lam @Tiểu Cửu Điểm @Ngưng_Y @Triple N @Jie @Mạt Thế Phàm Nhân @Vì anh vô tình @Mộ Dung Tuyết @tieutangmi @Cún @phuongkta1 @Lão Khùng @KenBen @sói già đơn độc @Phudk235 @Lãng Tử Vô Tình @gerduc.dnlk613 @Đậu Đỏ @Haihoatac @Tiểu Tán Tu @Thông Thiên Mộc @Tiểu Đậu Tử @lphminh @YÊULONGCỔĐẾ @MaThiênHành @Độc Hành @BsChien @Ái Phiêu Diêu