Lục giáp trong quẻ là gì năm 2024

Dịch không đề-cập can chi nhưng thoán-từ quẻ Cổ có câu: “Tiến giáp tam nhật, hấu giáp tam nhật先甲三日,後甲三日” và hào-từ cửu-ngũ quẻ Tốn có câu: “Tiến canh tam nhật, hấu canh tam nhật先庚三日,後庚三日”. Giả thác tên ngày để thủ nghiã. Ngũ-hành-gia có thuyết Nạp-giáp: lấy 10 can mà nạp vào quẻ. Sở dĩ gọi là nạp-giáp, bởi vì giáp đúng đầu hàng can. Các nhà Điạ-lý và Tu-dưỡng cũng hay dùng thuyết này. Đại để thuyết này có trước thời Tần-Hán. Có hai phép nạp-giáp:

  1. Nạp-giáp Kinh-quái tức quẻ đơn: Quẻ Kiền Khôn Cấn Đoái Khảm Ly Chấn Tốn Nạp Giáp Ất Bính Đinh Quý Nhâm Canh Tân

Bảng 5.16 Bảng Nạp-Giáp Kinh-quái

  1. Nạp-giáp Biệt-quái của Kinh Phòng: Quẻ Kiền Khôn Cấn Đoái Khảm Ly Chấn Tốn Nạp Giáp

Nhâm

Ất

Quý

Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân

Bảng 5.17 Bảng Nạp-Giáp Biệt-quái

Vì có 10 can mà chỉ có 8 quẻ đơn, nên mậu, kỷ không nạp. Mặt khác, vì Biệt-quái dùng để phân-bố cho cả Hồn-thiên Giáp-tí gồm trọn 60 hoa-giáp, nên bó buộc phải nạp cả 10 can. Cho nên Kiền Khôn mới nạp Giáp Ất ở nội-quái và nạp Nhâm Quý ở ngoại-quái. Vì hai quẻ Kiền Khôn là phụ-mẫu nên mới nạp cả 4 can thủ vỹ vậy.

Để đừng lẫn lộn hai phép nạp-giáp cho quẻ đơn và quẻ kép ta có thể nhớ rằng với quẻ đơn: “Chấn canh, Tốn tân, Ly nhâm, Khảm quý”.

Tử vi đấu sổ luận mệnh cơ bản cách: hành vận xem biến hóa

Bài sưu tầm: Tử vi đấu sổ luận mệnh cơ bản cách: hành vận xem biến hóa

Phỏng đoán phối ngẫu tới chủng chủng tình huống giải nghĩa 2

Bài sưu tầm: Phỏng đoán phối ngẫu tới chủng chủng tình huống giải nghĩa 2

《 tứ thập nhị chương kinh 》 trích

Bài sưu tầm: 《 tứ thập nhị chương kinh 》 trích

Bát quái hai mươi bốn núi Nguyên Long biểu hiện

Bài sưu tầm: Bát quái hai mươi bốn núi Nguyên Long biểu hiện

Lá Bài The Star Tarot - Ý nghĩa Tình Yêu, Sức Khỏe và Công Việc

Bài sưu tầm: Lá Bài The Star Tarot - Ý nghĩa Tình Yêu, Sức Khỏe và Công Việc

4 nốt ruồi ĐÀO HOA khiến chủ nhân vướng HỌA TÌNH khắp nơi!

Bài sưu tầm: 4 nốt ruồi ĐÀO HOA khiến chủ nhân vướng HỌA TÌNH khắp nơi!

Mệnh thiên cơ tại tí nhân đặc tính

Bài sưu tầm: Mệnh thiên cơ tại tí nhân đặc tính

Lá Bài Seven of Wands - Ý Nghĩa Tình Yêu, Sức Khỏe Và Công Việc

Bài sưu tầm: Lá Bài Seven of Wands - Ý Nghĩa Tình Yêu, Sức Khỏe Và Công Việc

Quẻ 62: Lôi Sơn Tiểu Quá

Bài sưu tầm: Quẻ 62: Lôi Sơn Tiểu Quá

Can canh thiên phủ hóa khoa

Bài sưu tầm: Can canh thiên phủ hóa khoa

Xem tướng mặt của người tráo trở, dễ phản bội

Bài sưu tầm: Xem tướng mặt của người tráo trở, dễ phản bội

Hơn bốn độc bộ: cung mệnh cùng cung thân đấy khác nhau

Bài sưu tầm: Hơn bốn độc bộ: cung mệnh cùng cung thân đấy khác nhau

Cây phong thủy trong văn phòng là cây gì?

Bài sưu tầm: Cây phong thủy trong văn phòng là cây gì?

Tinh tình tường giải tới sao thất sát

Bài sưu tầm: Tinh tình tường giải tới sao thất sát

Tử vi đấu sổ phụ tinh: long trì ngôi sao, phượng các ngôi sao

Bài sưu tầm: Tử vi đấu sổ phụ tinh: long trì ngôi sao, phượng các ngôi sao

Chòm Sao Hách Dịch Nhất, Bạn Có Trong Danh Sách?

Bài sưu tầm: Chòm Sao Hách Dịch Nhất, Bạn Có Trong Danh Sách?

Thực dụng nhất đấy thuật bói toán: tử chiếm

Bài sưu tầm: Thực dụng nhất đấy thuật bói toán: tử chiếm

Tử vi đấu sổ: phá quân ở cung mệnh cùng cung phu thê đấy thương tổn

Bài sưu tầm: Tử vi đấu sổ: phá quân ở cung mệnh cùng cung phu thê đấy thương tổn

Quả cảm hoạt bát cung mệnh phá quân ở dần nhân đặc tính

Bài sưu tầm: Quả cảm hoạt bát cung mệnh phá quân ở dần nhân đặc tính

Trong dự đoán lục hào, Nhật thần của một ngày được biểu thị bằng tổ hợp của thiên can và địa chi. Thiên can 10 vị trí, địa chi 12 vị trí, cứ 60 ngày lặp lại một lần, 10 ngày 1 tuần, tổng cộng 6 tuần.

Khi phối hợp can chi, trong mỗi tuần đều có hai vị trí địa chi không có thiên can phối hợp, gọi là Tuần Không.

Tuần Không rất quan trọng trong dự đoán lục hào, nó liên quan đến cát hung và ứng kỳ của sự vật, mỗi quẻ đều cần phải xét rõ.

Tuần Không còn được gọi là lục giáp không vong, lục giáp là chỉ Giáp Tý, Giáp Tuất, Giáp Thân, Giáp Ngọ, Giáp Thìn, Giáp Dần.

Không Vong trong mỗi tuần như sau: Trong tuần Giáp Tý thì Tuất Hợi Không, trong tuần Giáp Tuất thì Thân Dậu Không, trong tuần Giáp Thân thì Ngọ Mùi Không, trong tuần Giáp Ngọ thì Thìn Tị Không, trong tuần Giáp Thìn thì Dần Mão Không, trong tuần Giáp Dần thì Tý Sửu Không.

Lục giáp trong quẻ là gì năm 2024
Bảng tra nhanh Không Vong trong dự đoán lục hào – vuphac.com

Lục giáp không vong, ở trong tuần đó Không Vong, một khi ra khỏi tuần thì không còn Không Vong nữa, mà Không Vong đã chuyển sang hai vị trí địa chi khác.

Khi dự đoán về bệnh tật, Dụng thần gặp Tuần Không, nếu là bệnh gần, ngày, tháng Thực Không, xung Không thì khỏi bệnh. Nếu là bệnh lâu gặp Không, ngày, tháng Thực Không, xung Không thì hung.

Trong quẻ gặp Nguyên thần Tuần Không phát động, ngày, tháng xung Không, Thực Không khỏi bệnh; Kỵ thần Tuần Không phát động, ngày, tháng Kỵ thần Thực Không, xung Không gặp hung.

Hào Tuần Không nếu tĩnh mà bất động, thì chia ra hữu dụng và vô dụng. Hào Không mà vượng tướng, có Nhật, Nguyệt, hào động sinh phù, thì là hữu dụng; hào hưu tù Tử Tuyệt, thì là vô dụng.

Dụng thần sợ hưu tù Không Phá, không có sinh phù, Kỵ thần nên hưu tù Không Phá, tĩnh mà bất động. Phi thần nên Tuần Không, bị khắc, gặp xung (khi Phi thần là Kỵ thần).

Nói chung, Tuần Không phát động thì có thể khởi tác dụng, hào vượng tướng gặp Không cũng có sức mạnh tham gia sinh khắc; hào có Nhật, Nguyệt, hào động sinh phù, Không Vong cũng có sức mạnh; hào động mà hóa Không, hào Phục mà vượng tướng, đều là có khí, sẽ không Không đến cùng.

Chỉ khi hào phá mà lại suy, vô khí bất động, phục mà bị khắc gặp Tuần Không, thì mới không có sức mạnh.

Ví dụ về Không Vong

Ví dụ: Ngày Mậu Tý tháng Ngọ, một chiến sĩ lực lượng cảnh sát vũ trang đoán cát hung, được quẻ Trạch Sơn Hàm.

Lục giáp trong quẻ là gì năm 2024

Phán đoán:

Lấy hào Thế làm Dụng thần. Hào Thế bị Nguyệt kiến khắc, Nhật thần không sinh là hưu tù.

Kỵ thần Quan Quỷ Ngọ hỏa được Nguyệt tỉ phù, gặp Nhật xung, là ám động.

Kỵ thần ám động khắc Thế, Kỵ thần là Quan Quỷ, Quan Quỷ chủ bệnh, Thế lâm Bạch Hổ, Bạch Hổ chủ bệnh, tất có bệnh tai.

Nay Ngọ hỏa Tuần Không, ngày Giáp Ngọ xuất Không, Kỵ thần xuất Không, hào Thế nhất định gặp tổn thương.

Quẻ thuộc cung Đoài, Đoài là kim, kim là ruột già, tượng ruột già có bệnh. Sáu ngày sau, Kỵ thần xuất Không, nhất định có kiết lỵ.