Review 1 lớp 11 trang 42

Review 1: Units 1-2-3 Language - trang 42-43 SGK Tiếng Anh Lớp 11 Sách mới: Lời giải bao gồm: Đáp án, dịch và giải thích chi tiết các bài tập về từ vựng, phát âm và ngữ pháp

Mục lục Phần 1: Language Review 1: Units 1-2-3 SGK Tiếng Anh Lớp 11 Sách mới trang 42-43

Lời giải bài tập Unit 4 lớp 11 Getting Started trang 42, 43 trong Unit 4: ASEAN and Viet Nam Tiếng Anh 11 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 11 Unit 4.

Tiếng Anh 11 Unit 4 Getting Started (trang 42, 43) - Tiếng Anh 11 Global Success

Quảng cáo

At the ASEAN Youth Volunteer Programme (AYVP) office

1 (trang 42 Tiếng Anh 11 Global Success): Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Mai: Good afternoon. My name’s Mai Nguyen. Are you Ms Pang? You replied to my email and invited me to visit your office.

Ms Pang: Yes. I’m Ms Pang. It’s nice to meet you, Mai. So how did you hear about us?

Mail: My cousin was an AYVP volunteer. He often said taking part in the programme was an experience he would never forget.

Ms Pang: Glad to hear that. The main goals of AYVP are promoting youth volunteering and helping the development of the ASEAN community.

Mai: What can I do to prepare for the programme?

Ms Pang: Well, to become an AYVP volunteer, you must be qualified for the programme, and this depends on the themes for the year.

Mai: What are the areas covered by AYVP?

Ms Pang: There are eight themes. I suggest checking our website to find out this year’s themes.

Mai: How are volunteers selected?

Ms Pang: To be selected, you should be over 18. Then you may need to propose a community project related to the theme. And we'll probably interview you to make sure you speak English well and are very keen on participating in the programme.

Mai: That doesn't sound too difficult. Thanks so much for meeting me.

Ms Pang: You're welcome.

Hướng dẫn dịch:

Mai: Chào buổi chiều. Em tên là Mai Nguyên. Cô có phải là cô Pang không ạ? Cô đã trả lời email của em và mời em đến thăm văn phòng của cô.

Cô Pang: Ừ. Cô là cô Pang. Rất vui được gặp em, Mai. Vậy làm thế nào em biết về chúng tôi?

Quảng cáo

Mail: Anh họ của em là một tình nguyện viên của AYVP. Anh ấy thường nói tham gia chương trình là trải nghiệm không bao giờ quên.

Cô Pang: Rất vui khi nghe điều đó. Mục tiêu chính của AYVP là thúc đẩy thanh niên tình nguyện và giúp đỡ sự phát triển của cộng đồng ASEAN.

Mai: Em có thể làm gì để chuẩn bị cho chương trình?

Cô Pang: Chà, để trở thành tình nguyện viên AYVP, em phải đủ điều kiện tham gia chương trình và điều này phụ thuộc vào chủ đề của năm.

Mai: AYVP bao gồm những lĩnh vực nào?

Cô Pang: Có tám chủ đề. Cô khuyên em nên kiểm tra trang web của cô để tìm hiểu các chủ đề của năm nay.

Mai: Các tình nguyện viên được lựa chọn như thế nào?

Cô Pang: Để được chọn, em phải trên 18 tuổi. Sau đó, em có thể cần đề xuất một dự án cộng đồng liên quan đến chủ đề. Và chúng tôi có thể sẽ phỏng vấn em để đảm bảo rằng em nói tiếng Anh tốt và rất muốn tham gia chương trình.

Mai: Điều đó nghe có vẻ không quá khó. Cảm ơn rất nhiều vì đã gặp em.

Cô Pang: Không có gì.

2 (trang 43 Tiếng Anh 11 Global Success): Read the conversation again and decide whether the following statements are true (T) or false (F) (Đọc đoạn hội thoại một lần nữa và quyết định xem những câu sau đây là đúng (T) hay sai (F))

1. Mai is a member of the ASEAN Youth Volunteer Programme.

2. One of the aims of AYVP is to help young people volunteer.

3. Mai can only find last year’s themes on the AYVP’s website.

4. Mai can apply to join the AYVP when she turns 18.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. Mai là thành viên của Chương trình Thanh niên tình nguyện ASEAN.

2. Một trong những mục tiêu của AYVP là giúp những người trẻ tình nguyện.

3. Mai chỉ có thể tìm thấy các chủ đề của năm ngoái trên trang web của AYVP.

4. Mai có thể đăng ký tham gia AYVP khi đủ 18 tuổi.

Đáp án:

Giải thích:

1. Thông tin: Mail: My cousin was an AYVP volunteer.

2. Thông tin: Ms Pang: Glad to hear that. The main goals of AYVP are promoting youth volunteering and helping the development of the ASEAN community.

3. Thông tin: Ms Pang: There are eight themes. I suggest checking our website to find out this year’s themes.

4. Thông tin: Ms Pang: To be selected, you should be over 18.

Quảng cáo

3 (trang 43 Tiếng Anh 11 Global Success): Match each word with its definition (Nối mỗi từ với nghĩa tương ứng)

Đáp án:

Giải thích:

1. tình nguyện - c. một người làm một công việc mà không trả tiền

2. đủ tiêu chuẩn - d. được đào tạo hoặc có kinh nghiệm để làm một công việc cụ thể

3. phát triển - b. quá trình trở nên lớn hơn và tốt hơn

4. mục tiêu - a. những điều mà bạn hy vọng đạt được

4 (trang 43 Tiếng Anh 11 Global Success): Complete the sentences using words and a phrase from 1 (Hoàn thành các câu sử dụng từ và cụm từ 1)

1. ______________ in the programme was an unforgettable experience for Mai’s cousin.

2. The main goals of AYVP are ________ youth volunteering and ________ the development of the ASEAN community.

3. Ms Pang suggested ______________ their website.

4. Mai thanked Ms Pang for _______________ her.

Đáp án:

1. Taking part

2. promoting - helping

3. checking

4. meeting

Hướng dẫn dịch:

1. Tham gia chương trình là một trải nghiệm khó quên đối với em họ của Mai.

2. Mục tiêu chính của AYVP là thúc đẩy thanh niên tình nguyện và giúp đỡ sự phát triển của cộng đồng ASEAN.

3. Cô Pang đề nghị kiểm tra trang web của họ.

4. Mai cảm ơn cô Pang vì đã gặp cô ấy.

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam hay khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 4
 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Language (trang 43, 44)
 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Reading (trang 45, 46)
 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Speaking (trang 46, 47)
 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Listening (trang 47)
 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Writing (trang 48, 49)
 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Communication and Culture (trang 49, 50)
 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Looking Back (trang 50)
 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Project (trang 51)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Tiếng Anh 11 Unit 2: The generation gap
 • Tiếng Anh 11 Unit 3: Cities of the future
 • Tiếng Anh 11 Review 1
 • Tiếng Anh 11 Unit 5: Global warming
 • Tiếng Anh 11 Review 2

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 11 mới năm 2021 có đáp án
 • 600 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới năm 2021 có đáp án
 • Review 1 lớp 11 trang 42
  Gói luyện thi online hơn 1 triệu câu hỏi đầy đủ các lớp, các môn, có đáp án chi tiết. Chỉ từ 200k!

Săn SALE shopee tháng 12:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Review 1 lớp 11 trang 42

Review 1 lớp 11 trang 42

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.