Chủ đề: php

Có 1,644 bài viết

Làm cách nào để tạo trang HTML bằng PHP?
Làm cách nào để tạo trang HTML bằng PHP?

Bạn muốn thêm HTML vào tệp PHP? Với một hoặc cả hai phương pháp này, bạn có thể dễ dàng nhúng mã HTML vào các trang PHP của mình để định dạng chúng tốt ...

Đối lập với phát nổ trong PHP
Đối lập với phát nổ trong PHP

Ngày 24 tháng 2 năm 4. 24 chiều, Curtis Dyer đã viết> Thật vậy, đó sẽ là cách tiếp cận dễ dàng hơn. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn đang> tò mò về câu hỏi ...

Tạo tập lệnh phpmyadmin
Tạo tập lệnh phpmyadmin

Tại WP Engine, cách dễ nhất để truy cập và làm việc với cơ sở dữ liệu của bạn là thông qua công cụ có tên phpMyAdmin. phpMyAdmin giúp dễ dàng xem và chỉnh ...

PHP giữa
PHP giữa

Điều kiện GIỮA MySQL được sử dụng để truy xuất các giá trị trong một phạm vi trong câu lệnh CHỌN, CHÈN, CẬP NHẬT hoặc XÓAcú phápCú pháp của Điều ...

1 Draco sang PHP Wemix
1 Draco sang PHP Wemix

WEMIX (Wemix)PHP (đồng peso của Philippines)1 WEMIX58. 4081887 PHP10 WEMIX584 PHP100 WEMIX5,841 PHP1.000 WEMIX58,408 PHP10.000Tin tứcWemix tăng 12. 1% vào Thứ Năm ngày 2 tháng 2 năm ...

Ngày php tháng trước
Ngày php tháng trước

Example displaying each time format:$dateTime = new DateTime();foreach ([   ATOM,   COOKIE,   ISO8601,   RFC822,   RFC850,   RFC1036,   RFC1123,   RFC2822,   ...

Đọc và ghi tệp JSON trong PHP
Đọc và ghi tệp JSON trong PHP

Bài viết này sẽ thảo luận về cách đọc tệp JSON và hiển thị chi tiết ở định dạng bảng bằng PHP. Để sử dụng hàm PHP file_get_contents() chúng ta có thể ...

Các đối tượng khác nhau trong PHP là gì?
Các đối tượng khác nhau trong PHP là gì?

Chúng ta sẽ bắt đầu với phần giới thiệu về lớp và đối tượng, đồng thời thảo luận về một số khái niệm nâng cao như tính kế thừa và tính đa hình ...

Cách so sánh tháng và năm trong php
Cách so sánh tháng và năm trong php

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách so sánh ngày tháng trong PHP bằng 5 kỹ thuật khác nhau. Trong số các kỹ thuật này, 4 sẽ sử dụng các hàm PHP tích hợp ...

Định dạng ngày PHP dd-mm-yyyy
Định dạng ngày PHP dd-mm-yyyy

Bạn có thể thay đổi định dạng ngày trong PHP bằng hàm date(). Cú pháp như sau -date(d/m/Y,yourDateTimeVariable);Trong PHP, chuyển đổi chuỗi thành ngày bằng cách sử ...

Chỉ mục PHP không hoạt động
Chỉ mục PHP không hoạt động

Tạo một tệp văn bản có tên . htaccess trong thư mục gốc tài liệu của trang web của bạn. Nhập dòng sau. Nếu một. htaccess-file đã tồn tại, hãy thêm dòng vào ...

Cách kiểm tra khóa json trong php?
Cách kiểm tra khóa json trong php?

$a = array(,bar,baz,&blong&, xc3xa9);echo Normal: , json_encode($a), n;echo Tags: , json_encode($a, JSON_HEX_TAG), n;echo Apos: , json_encode($a, JSON_HEX_APOS), ...

Làm cách nào để giải mã base64 trong PHP?
Làm cách nào để giải mã base64 trong PHP?

base64_decode — Giải mã dữ liệu được mã hóa bằng MIME base64chuỗi base64_decode ( chuỗi $data [, bool $strict = false ] );$data - Dữ liệu được mã hóa$strict - Trả ...

Điều nào sau đây là sử dụng hàm strpos() trong PHP?
Điều nào sau đây là sử dụng hàm strpos() trong PHP?

Bài viết sau đây cung cấp một phác thảo cho PHP strpos. Có một tập hợp lớn các chức năng tích hợp để làm cho các hoạt động liên quan đến chuỗi dễ dàng ...

Làm cách nào để bạn sao chép nội dung của tệp này sang tệp khác giải thích bằng ví dụ về php?
Làm cách nào để bạn sao chép nội dung của tệp này sang tệp khác giải thích bằng ví dụ về php?

Tóm lược. trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sao chép tệp bằng cách sử dụng hàm tệp PHP copy() từ vị trí này sang vị trí khácGiới thiệu về hàm tệp ...

Làm cách nào để tải lên hình ảnh trong MySQL bằng PHP PDO?
Làm cách nào để tải lên hình ảnh trong MySQL bằng PHP PDO?

Internet chưa bao giờ là một nơi an toàn; Trước khi tải tệp lên máy chủ, chúng tôi phải đảm bảo xác thực tệp cần thiết được thực hiện chính xác. Nếu ...

Làm thế nào để bạn đọc php?
Làm thế nào để bạn đọc php?

Trong bài đăng nhanh này, chúng ta sẽ thảo luận về các cách khác nhau để mở và chỉnh sửa tệp PHP. Nếu bạn là người mới lập trình PHP, bài viết này sẽ ...

Làm cách nào để thêm vào từng phần tử trong mảng trong PHP?
Làm cách nào để thêm vào từng phần tử trong mảng trong PHP?

Hàm array_sum() trả về tổng của tất cả các giá trị trong một mảng (một chiều và kết hợp). Nó nhận vào một tham số mảng và trả về tổng của tất cả ...

Ứng dụng nào có thể được phát triển bằng PHP?
Ứng dụng nào có thể được phát triển bằng PHP?

Những lợi thế và bất lợi của việc phát triển web PHP là gì? PHP vẫn là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất cho đến nay. Các trang web nổi ...

PHP thêm nhiều giá trị vào mảng
PHP thêm nhiều giá trị vào mảng

Sau đây là đoạn mã tôi đã sử dụng để kiểm tra 1 triệu lần thực thi. Tôi đã chạy nó trên phiên bản EC2 với 1cpu và 2g RAM