Chủ đề: C��ng Ngh���

Có 180 bài viết

Code chạy chữ C++
Code chạy chữ C++

cuongth » 4 năm agoNgôn ngữ C là gì? Code ví dụ Hello World(Xem thêm: Tự học lập trình C, C++ qua code ví dụ)1. Ngôn ngữ lập trình C là gì?C là một ngôn ngữ ...

Trình chuyển đổi Js sang C++ trực tuyến
Trình chuyển đổi Js sang C++ trực tuyến

Rất, rất phức tạp --- Javascript là một ngôn ngữ rất năng động, trong đó hầu hết mọi thứ đều có thể được thay đổi trong thời gian chạy. tên của các ...

Truyền đối tượng theo giá trị C++
Truyền đối tượng theo giá trị C++

Có bốn cách truyền đối tượng cho hàm. Giả sử bạn có một lớp X và muốn chuyển nó cho một hàm fun, sau đóVượt qua giá trịĐiều này tạo ra một bản sao ...

Nhận chỉ mục của giá trị tối đa trong mảng C++
Nhận chỉ mục của giá trị tối đa trong mảng C++

Phương thức Math.max() yêu cầu nhiều số, được phân tách bằng dấu phẩy làm đối số, vì vậy chúng ta không thể truyền trực tiếp cho nó một mảngChúng tôi ...

Chuyển c++ sang c trực tuyến
Chuyển c++ sang c trực tuyến

Trình chuyển đổi tệp trực tuyến miễn phí này cho phép bạn chuyển đổi phương tiện dễ dàng và nhanh chóng từ định dạng này sang định dạng khác. Chúng ...

Trình chuyển đổi C++ sang mã giả
Trình chuyển đổi C++ sang mã giả

Cam kết này không thuộc về bất kỳ nhánh nào trên kho lưu trữ này và có thể thuộc về một nhánh bên ngoài kho lưu trữBạn không thể thực hiện hành động ...

Cái nào tốt hơn C hay C++
Cái nào tốt hơn C hay C++

Có rất nhiều phép thuật xảy ra dưới mui xe; . , có thể làm cho mã C++ viết dễ dàng và nhanh hơn rất nhiều so với mã C tương đương, nhưng khó hiểu và lý ...

C++ truyền nhiều đối số cho hàm
C++ truyền nhiều đối số cho hàm

/* Code Listing 6.6: Passing a pointer to a variable that repeatedly changes is a common error with threads */ /* BAD CODE - DONT DO THIS */ /* What value is actually passed to the thread? ...

Mạng thần kinh c ++
Mạng thần kinh c ++

Genann là một thư viện tối thiểu, đã được thử nghiệm kỹ lưỡng để đào tạo và sử dụng các mạng thần kinh nhân tạo chuyển tiếp (ANN) trong C. Trọng ...

Hàm gọi C++
Hàm gọi C++

Các hàm C là các khối xây dựng cơ bản trong một chương trình. Tất cả các chương trình C đều được viết bằng các hàm để cải thiện khả năng sử dụng ...

Tính tuổi theo ngày C++
Tính tuổi theo ngày C++

Tính tuổi thai là một cách giúp mẹ đánh giá sự phát triển của thai nhi trong bụng. Tuy nhiên, việc tính tuổi thai thường có sự bất đồng giữa người mẹ và ...

Đặt lịch hẹn với bác sĩ Hệ thống Mã nguồn C++
Đặt lịch hẹn với bác sĩ Hệ thống Mã nguồn C++

Hệ thống bổ nhiệm bác sĩ trong PHP là một dự án đơn giản được phát triển bằng PHP, JavaScript và CSS. Dự án chứa một bên quản trị viên và người dùng. ...

Tính tổng tất cả các số nguyên tố kết thúc bằng 7 từ 1 100 trong C++
Tính tổng tất cả các số nguyên tố kết thúc bằng 7 từ 1 100 trong C++

Xem video bài học để biết cách in ra tất cả các số trong dãy [1. 1000], kết thúc bằng 7. https. //youtube. be/oFJ72d5GUooGợi ý và hướng dẫnChúng ta có thể giải ...

NumPy có nhanh như C++ không?
NumPy có nhanh như C++ không?

NumPy là gói cơ bản cho tính toán khoa học trong Python. Nó là một thư viện Python cung cấp đối tượng mảng đa chiều, các đối tượng dẫn xuất khác nhau (chẳng ...

Vòng lặp ngược C++
Vòng lặp ngược C++

Đảo ngược một số bằng vòng lặp For trong Cbởi devang · Xuất bản ngày 11 tháng 1 năm 2015 · Cập nhật ngày 31 tháng 12 năm 2015Code chương trình tìm số lùi ...

Chỉ trích C ++
Chỉ trích C ++

Rõ ràng là bạn đã biết điều đó rồi—nhưng nó vẫn hơi nhức nhối. Những lời chỉ trích dưới bất kỳ hình thức nào đều khó nuốt trôi, đặc biệt là ...

Sự khác biệt giữa C và C++
Sự khác biệt giữa C và C++

Dennis Ritchie đã thiết kế ngôn ngữ lập trình C vào năm 1972 tại Phòng thí nghiệm Bell. Ngôn ngữ C là ngôn ngữ cơ sở cho nhiều ngôn ngữ lập trình hướng đối ...

In ký tự không lặp lại đầu tiên trong một chuỗi trong C++
In ký tự không lặp lại đầu tiên trong một chuỗi trong C++

Cho một chuỗi, tìm ký tự không lặp lại đầu tiên trong đó. Ví dụ: nếu chuỗi đầu vào là GeeksforGeeks, thì đầu ra phải là f và nếu chuỗi đầu vào là ...

Có từ khóa self trong C++ không?
Có từ khóa self trong C++ không?

Nếu bạn đang làm việc với Python, không thể thoát khỏi từ “bản thân”. Nó được sử dụng trong các định nghĩa phương thức và khởi tạo biến. Phương ...

Tính tổng các số nguyên to c++
Tính tổng các số nguyên to c++

Phân tích số nguyên n thành tích các số nguyên tốTìm số thuận nghịch trong CNội dung chínhĐề bàiViết chương trình C tính tổng các chữ số của một số ...