Chủ đề: Nh��

Có 2 bài viết

Đề bài - giải câu hỏi khám phá 1 trang 38 sgk gdcd 6 cánh diều
Đề bài - giải câu hỏi khám phá 1 trang 38 sgk gdcd 6 cánh diều

b) Những hiện tượng nguy hiểm đó gây ảnh hưởng đến con người về sức khoẻ, tính mạng, tinh thần, tài sản. Hạn hán và lũ lụt ảnh hưởng rất lớn ...

Đề bài - giải bài 2 trang 21 tập bản đồ địa lí 10
Đề bài - giải bài 2 trang 21 tập bản đồ địa lí 10

Lớp phủ thổ nhưỡng sau khi được hình thành bị thoái hóa trở nên xấu đi, thậm chí bị mất đi, theo em do những nguyên nhân nào? Đề bài ...