Chủ đề: sand socks

Có 3 bài viết

sand socks là gì - Nghĩa của từ sand socks
sand socks là gì - Nghĩa của từ sand socks

sand socks có nghĩa là để có chân được bao phủ hoàn toàn trong một lớp cát dày.Điều này thường xảy ra ở bãi biển khi một người đến ra khỏi nước và ...

gay socks là gì - Nghĩa của từ gay socks
gay socks là gì - Nghĩa của từ gay socks

gay socks có nghĩa là 1) Khi nào trong công ty của cùng một giới tính, có vớ của bạn được coi là người đồng tính. 2) vớ luôn luôn luôn là lúc trong công ty ...

huf socks là gì - Nghĩa của từ huf socks
huf socks là gì - Nghĩa của từ huf socks

huf socks có nghĩa là vớ được mặc bởi Wanna là những kẻ đá bóng cảm thấy cần phải phô trương Thật tuyệt chúng là vì họ làm ma túy.Tất cả các cô gái ...