sand socks là gì - Nghĩa của từ sand socks

sand socks có nghĩa là

để có chân được bao phủ hoàn toàn trong một lớp cát dày.Điều này thường xảy ra ở bãi biển khi một người đến ra khỏi nước và những nơi bàn chân ướt trên cát.

ví dụ

jack: nhìnỞ vớ cát của tôi, chúng rất tuyệt vời!
Jim: Vâng, bạn không nhận được một chuyến đi trở lại trong xe của tôi với những đôi tất cát đó.
Jack: Fine Ill Rửa chúng ra trước khi chúng ta rời đi.