hustlers ambition là gì - Nghĩa của từ hustlers ambition

hustlers ambition có nghĩa là

xác định hoặc ổ đĩa giits một "hustler" Goin với những gì họ muốn ...Cho dù đó là tình yêu, tiền bạc, ma túy, quan hệ tình dục hoặc cảm giác thuộc về

ví dụ

một người đã phát triển với một cuộc sống khó khăn trên đường phố... một hustler havin một tham vọng làm những gì họ muốn ... Tham vọng của Hustler