Chủ đề: GG Drive

Có 19 bài viết

Cách gửi văn bản từ google.doc sang gmail
Cách gửi văn bản từ google.doc sang gmail

Có nhiều cách để đính kèm file Google Documents (hoặc Google Docs) vào email. Mỗi lựa chọn đều có những ưu điểm và hạn chế riêng. Mặc dù một số ...

Kết nối calendar trong outlook 2010 với gmail
Kết nối calendar trong outlook 2010 với gmail

Bài viết này sẽ lý giải cách lưu trữ email trong Outlook 2013, 2010 và các phiên bản khác của Outlook. Bạn sẽ học cách cấu hình từng thư mục với cài ...

Hướng dẫn cách đăng file pdf lên gmail
Hướng dẫn cách đăng file pdf lên gmail

Đính kèm file là cách mình gởi một file tài liệu cho người khác. Trong Mail nội dung thường là text ngắn trao đội qua lại giữa người với người hoặc một ...

Chức năng khóa cột trong google sheet
Chức năng khóa cột trong google sheet

Một công thức có thể phá vỡ công sức của cả bảng tính. Vì vậy, bạn cần khóa những ô tính tối quan trọng này. Để khóa ô trong Google Sheet, bạn chỉ cần ...

Công cụ tạo ổ đĩa ảo trong windows
Công cụ tạo ổ đĩa ảo trong windows

Bạn đang muốn tạo 1 ổ đĩa ảo để thuận tiện chứa các file ISO trên máy tính nhưng chưa biết cách làm. Đừng lo lắng, vì ở bài viết sau đây, mình sẽ ...

Hàm lặp trong google sheet
Hàm lặp trong google sheet

Đối với Tuyển dụng cũng như các lĩnh vực khác, chúng ta thường dùng Google Biểu mẫu để lấy data ứng viên hay khách hàng. Kết quả sẽ lưu vào Google ...

Top 20 cửa hàng gg Huyện Tràng Định Lạng Sơn 2022
Top 20 cửa hàng gg Huyện Tràng Định Lạng Sơn 2022

Bài viết đánh giá Top 20 cửa hàng gg Huyện Tràng Định Lạng Sơn 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả Chợ Thất Khê 652 ...

Cách chia sẻ link drive
Cách chia sẻ link drive

Bạn có thể chia sẻ các tệp và thư mục mà mình lưu trữ trong Google Drive với bất kỳ ai.When you share from Google Drive, you can control whether people can edit, comment on, ...

Which theory says people are driven by their biological needs?
Which theory says people are driven by their biological needs?

In psychology, a drive theory, theory of drives or drive doctrine[1] is a theory that attempts to analyze, classify or define the psychological drives. A drive is an instinctual need that has the ...

Hướng dẫn build rune konoyami
Hướng dẫn build rune konoyami

Press J to jump to the feed. Press question mark to learn the rest of the keyboard shortcuts Found the internet!Join redditCreate an account to follow your favorite communities and start taking part ...

Lỗi file qua lớn không thể copy vào USB
Lỗi file qua lớn không thể copy vào USB

Home » Sửa 99% lỗi không copy được file lớn hơn 4GB [USB và ổ cứng]Nếu như bạn đang có một USB, ổ đĩa hoặc ổ cứng ngoài với dụng lượng lớn nhưng lại ...

Google sheet là gì và cách sử dụng
Google sheet là gì và cách sử dụng

Google Sheets là gì? Khi nói đến làm việc với các dữ liệu về bảng tính, nhiều người thường nghĩ ngay đến sử dụng Microsoft Excel mà không hay biết đã bỏ ...

Gia hạn dung lượng gmail bằng cảd
Gia hạn dung lượng gmail bằng cảd

Bộ nhớBộ nhớ trên đám mây của Google One có gì khác biệt với bộ nhớ trên đám mây tích hợp sẵn vào mọi Tài khoản Google?Mỗi Tài khoản Google có 15 GB dung ...

Top 15 gg cửa hàng Huyện Vĩnh Thạnh Bình Định 2022
Top 15 gg cửa hàng Huyện Vĩnh Thạnh Bình Định 2022

Bài viết đánh giá Top 15 gg cửa hàng Huyện Vĩnh Thạnh Bình Định 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả Trường THPT Vĩnh ...

Top 20 gg cửa hàng Quận Hà Đông Hà Nội 2022
Top 20 gg cửa hàng Quận Hà Đông Hà Nội 2022

Bài viết đánh giá Top 20 gg cửa hàng Quận Hà Đông Hà Nội 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả Vịt 34 Restaurant 5 530 ...

Top 1 gg cửa hàng Huyện Lý Nhân Hà Nam 2022
Top 1 gg cửa hàng Huyện Lý Nhân Hà Nam 2022

Có tổng 7 đánh giá về Top 1 gg cửa hàng Huyện Lý Nhân Hà Nam 2022 FPT Shop 7 đánh giá Địa chỉ: 465A Đ. Kha Vạn Cân,Linh ...

Top 14 gg cửa hàng Huyện Sông Mã Sơn La 2022
Top 14 gg cửa hàng Huyện Sông Mã Sơn La 2022

Bài viết đánh giá Top 14 gg cửa hàng Huyện Sông Mã Sơn La 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả Siêu thị Thế Giới Di ...

Top 20 gg cửa hàng Huyện Châu Thành Hậu Giang 2022
Top 20 gg cửa hàng Huyện Châu Thành Hậu Giang 2022

Bài viết đánh giá Top 20 gg cửa hàng Huyện Châu Thành Hậu Giang 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả Chợ Ngã Sáu 328 đánh ...

country drive in là gì - Nghĩa của từ country drive in
country drive in là gì - Nghĩa của từ country drive in

country drive in có nghĩa là một ổ đĩa thành vùng nông thôn với mục đích hút cần sa hút thuốc. ví dụ chúng tôi đã mệt mỏi chỉ ngồi xung quanh hút cỏ ...