bubblegum yardstick là gì - Nghĩa của từ bubblegum yardstick

bubblegum yardstick có nghĩa là

hương vị giả tạo, nặng 3 ounce và cực kỳ thú vị để thổi trên .... như một gà trống

Thí dụ

Mary: người đàn ông tôi chán Fred: Muốn có một Bubblegum Strong?=

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết bubblegum yardstick là gì - Nghĩa của từ bubblegum yardstick