yukka yukka woo woo là gì - Nghĩa của từ yukka yukka woo woo

yukka yukka woo woo có nghĩa là

Một phần của nghi lễ miền Nam Haka được thực hiện khi chế giễu những người được gọi là Dawn vì những kỹ năng không thành công của họ trong bất cứ điều gì trong toàn bộ lịch sử của toàn bộ vũ trụ và Portsmouth bao gồm đội bóng đá Poxy của họ hoặc TOWER TOWER

Ví dụ

Yukka Yukka Woo Woo,
Yukka yukka woo woo,
bạn là propper poo poo,
Bạn đang đi giày,
Đó là đầy đủ của poo poo,
Tôi nghĩ bạn là một kẻ ngốc lớn,
Xin vui lòng chết đuối trong một hồ bơi poo.

Được thực hiện trong khi tát đùi theo phong cách của Zealand mới tất cả người da đen (người thực tế không phải là người da đen nào cả)