Boss Hoàng Kim Đoan Mộc Duệ xuất hiện ở đâu

 • Review đánh giá
  • Review phim
  • Review son
  • Điện Thoại
 • Game Online
 • Hướng dẫn
 • Tin tức
  • Làm đẹp
 • Video
 • Ẩm Thực
All Rights ReservedPhiên bản di động
Type your search query and hit enter:
 • Trang chủ
 • Hướng dẫn
Game Online

Tọa độ Boss Hoàng Kim Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile mới nhất

Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile là một trong những game nhập vai được nhiều anh em yêu thích. Ngay từ khi mới có thông tin VNG Game sẽ phát hành game thì được nhiều người đón nhận. Đặc biệt, hoạt động Boss Hoàng Kim rất đông người tham gia. Ngay bây giờ Minh Vy sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về tọa độ Boss Hoàng Kim cho anh em.

Nội dung chính

 • 1 Boss Hoàng Kim xuất hiện lúc 15h30 16h30
  • 1.1 Boss Cổ Bách
  • 1.2 Huyền Giác Đại Sư
  • 1.3 Đường Phi Yến
  • 1.4 Lam Y Y
  • 1.5 Hà Linh Phiêu
  • 1.6 Yên Hiểu Trái
  • 1.7 Mạnh Thương Lương
  • 1.8 Gia Luật Tị Ly
  • 1.9 Đạo Thanh Chân Nhân
  • 1.10 Tuyền Cơ Tử
 • 2 Boss Hoàng Kim xuất hiện lúc 22h00
  • 2.1 Vương Tá
  • 2.2 Huyền Nan Đại Sư
  • 2.3 Đường Bất Nhiễm
  • 2.4 Bạch Doanh Doanh
  • 2.5 Thanh Tuyệt Sư Thái
  • 2.6 Chung Linh Tú
  • 2.7 Hà Nhân Ngã
  • 2.8 Đoan Mộc Duệ
  • 2.9 Từ Đại Nhạc
  • 2.10 Thanh Liên Tử
 • 3 Boss Độc Cô Thiên Phong
 • 4 Tọa độ Boss Hoàng Kim tại các động và thất đại thành thị
  • 4.1 Toạ độ boss Hoàng Kim thường xuất hiện ở các động
  • 4.2 Tọa độ boss Hoàng Kim thường xuất ở thất đại thành thị

Boss Hoàng Kim xuất hiện lúc 15h30 16h30

Boss Cổ Bách

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Phù Dung động.
 • Bản đồ 2: Sơn Bảo động.
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị.

Huyền Giác Đại Sư

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Nhạn Thạch động.
 • Bản đồ 2: Thanh Khê động.
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị.

Đường Phi Yến

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Phong Lăng Độ Nam.
 • Bản đồ 2: Khỏa Lăng động.
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị.

Lam Y Y

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Vũ Lăng động.
 • Bản đồ 2: Phi Thiên động.
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị.

Hà Linh Phiêu

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Trường Bạch Bắc.
 • Bản đồ 2: Vô Danh Động.
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị.

Yên Hiểu Trái

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Sa mạc sơn động 1.
 • Bản đồ 2: Sa mạc sơn động 3.
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị.

Mạnh Thương Lương

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Sa mạc địa biểu.
 • Bản đồ 2: Sa mạc sơn động 2.
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị.

Gia Luật Tị Ly

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Lưỡng Thuỷ động.
 • Bản đồ 2: Dương Trung động.
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị.

Đạo Thanh Chân Nhân

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Trường Bạch Nam.
 • Bản đồ 2: Mạc Cao Quật.
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị.

Tuyền Cơ Tử

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Vi Sơn Đảo.
 • Bản đồ 2: Phi Thiên động.
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị.

Boss Hoàng Kim xuất hiện lúc 22h00

Vương Tá

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Vũ Lăng động.
 • Bản đồ 2: Phù Dung động.
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị.

Huyền Nan Đại Sư

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Phong Lăng Độ Bắc.
 • Bản đồ 2: Khỏa Lang động.
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị.

Đường Bất Nhiễm

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Trường Bạch Nam.
 • Bản đồ 2: Nhạn Thạch Động.
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị.

Bạch Doanh Doanh

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Thanh Khê động.
 • Bản đồ 2: Sa mạc địa biểu.
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị.

Thanh Tuyệt Sư Thái

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Vi Sơn Đảo.
 • Bản đồ 2: Dương Trung động.
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị.

Chung Linh Tú

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Phi Thiên động.
 • Bản đồ 2: Vô Danh động.
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị.

Hà Nhân Ngã

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Nhạn Thạch động.
 • Bản đồ 2: Lưỡng Thuỷ động.
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị.

Đoan Mộc Duệ

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Phong Lăng Độ.
 • Bản đồ 2: Nam Sơn Bảo động.
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị.

Từ Đại Nhạc

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Mạn Bắc Thảo Nguyên.
 • Bản đồ 2: Vũ Lăng động.
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị.

Thanh Liên Tử

Vị trí xuất hiện

 • Bản đồ 1: Trường Bạch Bắc.
 • Bản đồ 2: Sa mạc sơn động 3.
 • Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị.

Boss Độc Cô Thiên Phong

 • Thời gian xuất hiện: hàng ngày.
 • Địa điểm xuất hiện: Ngẫu nhiên tại thất đại thành thị.
 • Điều kiện xuất hiện: Khi các boss Hoàng Kim xuất hiện lúc được tiêu diệt hết trong vòng 15 phút.

Tọa độ Boss Hoàng Kim tại các động và thất đại thành thị

Toạ độ boss Hoàng Kim thường xuất hiện ở các động

 • Vô Danh động: Các bạn đi từ Đại Lý Thạch Cổ trấn tìm đến tọa độ sau: 223/202.
 • Dương Trung động: Các bạn đi từ Dương Châu Đạo Hương Thôn tìm đến tọa độ sau: 205/208 198/201 160/190.
 • Phi Thiên động: Các bạn đi từ Biện Kinh Chu Tiên trấn Tìm đến các tọa độ sau: 203/211 191/220.
 • Thanh Khê động: Các bạn đi từ Đại Lý Long Tuyền thôn Tìm đến các tọa độ sau: 193/175 205/182 210/188 201/190.
 • Vũ Lăng động: Các bạn đi từ Tương Dương Ba Lăng huyện Tìm đến các tọa độ sau: 181/184 212/189 222/201 199/204.
 • Phù Dung động: Các bạn đi từ Thành Đô Giang Tân thôn Tìm đến các tọa độ sau: 195/165 192/188 204/192.
 • Nhạn Thạch động: Các bạn đi từ Thành Đô Trường Giang Nguyên Đầu Tìm đến các tọa độ sau: 221/183 229/192 218/199.
 • Sơn Bảo động: Các bạn đi từ Tương Dương Ba Lăng huyện Miêu Lĩnh Tìm đến các tọa độ sau: 196/188 220/192 209/201 194/196.
 • Khỏa Lang động: Các bạn đi từ Tương Dương Ba Lăng huyện Miêu Lĩnh Sơn Bảo động Tìm đến các tọa độ: 214/192 223/189 227/195 230/198.
 • Sa mạc địa biểu: Gồm các tọa độ 217/177 183/188 203/186 223/193.
 • Sa mạc 2: Gồm các tọa độ 203/194 223/190 213/209.
 • Sa mạc 3: Gồm các tọa độ 169/197 205/190 204/199 185/211.
 • Phong Lăng Độ: Gồm các tọa độ 138/195 153/190 177/195.
 • Trường Bạch Nam: Gồm các tọa độ 185/187 177/151 132/190 182/151 132/191.
 • Trường Bạch Bắc: Gồm các tọa độ 203/249 242/246 225/209.
 • Vi Sơn đảo: Gồm các tọa độ 153/181 193/154 162/186.

Tọa độ boss Hoàng Kim thường xuất ở thất đại thành thị

Thời gian xuất hiện lần lượt là 12h 15h 18h 21h
 • Biện Kinh: (254/167) (221/212) (188/205) (190/181).
 • Lâm An: (219/174) (228/208) (153/208) (140/168).
 • Phượng Tường: (228/191) (224/204) (177/204) (181/184).
 • Thành Đô: (413/303) (414/329, 418/321, 406/333) (375/329, 360/326) (360/301).
 • Tương Dương: (218/195) (209/215) (171/211) (170/196).
 • Dương Châu: (241/178) (215/208) (193/210) (202/180).
 • Đại Lý: (222/186) (214/218) (175/212) (172/196).

Chúc các bạn thành công. Đừng quên thường xuyên ghé thăm website vào chuyên mục Game Online để cập nhật mã giftcode thường xuyên nhé. Cảm ơn các game thủ đã đọc bài chia sẻ của em ạ.

ĐÁNH GIÁ:
Xếp hạng: 0/5 (0 Đánh giá)
Chia sẻ
Từ khóa: Game VNGVõ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile
Code Valorant VNG mới nhất | Cách nhận, nhập code »
« Review phim Nabi tôi sẽ không yêu em - Nabi, My Stepdarling
Để lại bình luận của bạn

Bài viết liên quan

 • Code Cổ Long Kiếm mới nhất và cách nhập code
 • Code Gia Tộc Huyền Thoại mới nhất và cách nhập
 • Code Võ Thần Tam Quốc mới nhất và cách nhập code

Bài viết mới

 • Game Online

Code Cổ Long Kiếm mới nhất và cách nhập code

Cổ Long Kiếm một tựa game kiếm hiệp mới được ra mắt bởi VTC Mobile. Bài viết này Minh Vy Xem thêm

13 giờ trước
 • Game Online

Code Gia Tộc Huyền Thoại mới nhất và cách nhập

Gia Tộc Huyền Thoại là tựa game nhẹ nhàng với đồ họa 2D nhưng vẫn đủ các chế độ như Xem thêm

14 giờ trước
 • Game Online

Code Tân Tam Quốc mới nhất và cách nhập code

Tân Tam Quốc - iTAP là một tựa game nhập vai chiến thuật vừa mới ra mắt. Trò chơi lấy Xem thêm

2 ngày trước
 • Game Online

Code Blox Fruit (Blox Piece) mới nhất 2022 | Cách nhập code

Blox Fruit - Blox Piece là tựa game được xây dựng từ manga - Anime và One Piece - Đảo Xem thêm

4 ngày trước
 • Game Online

Code Võ Thần Tam Quốc mới nhất và cách nhập code

Võ Thần Tam Quốc là tựa game thẻ bài chiến thuật được phát hành bởi Funtap. Trò chơi có đầy Xem thêm

6 ngày trước
 • Review đánh giá

Review sữa rửa mặt CeraVe gồm 5 loại khác nhau

Sữa rửa mặt CeraVe bao gồm 5 loại khác nhau, vậy loại nào sẽ phù hợp với làn da bạn? Xem thêm

6 ngày trước
 • Deal hấp dẫn
 • Thương hiệu
 • Hàng mới về
 • Sản phẩm bán chạy
 • Tin tức
All Rights ReservedPhiên bản di động

Video liên quan