daedra là gì - Nghĩa của từ daedra

daedra có nghĩa là

Một nhóm quái vật trong The Elder Scrolls sê -ri.

Ví dụ

Daedra là xấu và những người thờ phượng họ tệ hơn.

daedra có nghĩa là

Một cô gái sẽ hoàn thành những điều tuyệt vời trong cuộc sống của cô ấy, ngay cả khi cô ấy không nghĩ như vậy.Tất cả bạn bè của cô ấy đều yêu cô ấy rất nhiều.

Ví dụ

Daedra là xấu và những người thờ phượng họ tệ hơn.